Голосник

Выстава про Маріяпоч в Кракові

Більше як 20 знимок нашло ся на выставі о святым місци Маріяпоч на Мадярах, яку од 16 марця можна обзерати в Археолоґічным Музею в Кракові. Выставу зорґанізувано з нагоды взновліня діяльности Ґенерального Консуляту Мадяр
в Кракові.

Монастыр в Маріяпоч перез вікы был місцьом поломничеств грекокатолицкых
і православных вірных з Мадяр, Румуниі, Підкарпатцкой Руси а і з Лемковины. Храмове свято одбыват ся на свято Успенія Богородиці 28 серпня (15 серпня за старым стыльом). Ориґінальну ікону, яка находила ся в деревяній церкви в Маріяпоч, зачато уважати за чудотворну коли засвідчено, же в 1696 році ікона плакала. За наказом імператора Леопольда І ікону перевезено до Відня і уміщено в соборі св. Штефана. Перед вывезіньом зроблено три копіі іконы, з чого єдна находит ся в Маріяпоч. Потому іщы два разы посвідчено о плаканю іконы (в 1715 і 1905 році) і о єй чудотворных лікуючых силах. В 1991 році мало місце єдно з найбільшых в істориі поломничеств до монастыря в Маріяпоч з участю папы рымского Йоана Павла ІІ, які в часі проповіди зверул ся до вірных і в русинскым языку.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі