Голосник

Выстава різбы Осифа Міхны з Якубян [15 липця]

Ґорлицкій Центр Культуры і Польско-Словацкій Дім ім. Душана Юрковіча просят на вернісаж выставы різбы Осифа Міхны КВІТ КвантоВа теорІя вшыТкого, якій буде проходил 15. липця т.р. о 17.00 год. в Ґорлицях.
Выставу буде мож обзерати од 15. липця до 28 серпня т.р. в Польско-Словацкым Домі в Ґорлицях (Рынок 1).

Осиф Міхна – вр. 1983 рока, мешкат і робит в Якубянах (Словация). Скінчыл плястычний ліцей, напярм консервация і реставрация деревяной різбы, в Кєжмарку, пак артистычну едукацию в обшыри плястычного діла і етыку на Гуманістычно-Природничым Выділі Пряшівского Університету. Єст автором вельох індивідуальных і колектывных выстав. В своій творчости зосереджат ся на пробах зафіксуваня мікро- і макрокосмосу, якых елементы переплітуют ся медже собом. Подля артисты, одповід вказуют різбы – густо перфоруваны, деревяны – з якыма легко грат світло, необхідна част космосу.

Офіцияльний сайт Осифа Міхны www.jozefmichna.com

plakat_Jozef_Michňa

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі