Вышов русиньскый календарь. Владыка Мілан Лах апелує записати ся Русином

Як уж є в тых осінніх днях звыком, і тот рік вышов з друку Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на 2021-ім рік. Календарь є вєдно із часописом Артос реґуларнов выдавательсков діялностьов Общества святого Йоана Крестителя.

Публікація знова приносить церьковный календарь за юліяньскым і ґриґоріяньскым штілом, много інтересных статей на церьковны і історічны темы, котры суть традічно писаны будь кіріліцьов або латиніков в русиньскім языку. В книжковім календарі суть і статі на актуалну тему – списованя жытелів, котре одбуде ся у 2021-ім році.

Новый завіт по русиньскы є приготовленый

У вступнім слові выдавателя, котре приготовив председа Общества святого Йоана Крестителя, отець Ярослав Поповець, можеме ся дочітати радостну вість про Русинів. Докінчіли ся роботы над русиньскым перекладом цілого Нового завіту, котрый общество приготовлює на выданя.

„Єм міцно пересвідченый, же про тото діло выпрошаючу поміч од Господа Бога нам вымолив наш русиньскый єпіскоп, блаженый священомученик Павел Петро Ґойдіч,“ пише Попоповець, котрый вірить, же переклад буде про Русинів вызвов вывідовати Боже слово, денно-денно його чітати і його понаучіня запроваджати до жывота.

Коли буде точно выданый Новый завіт общество не авізує. Треба припомянути, же переклады до русиньского языка ся зачали робити уж у 1984-ім році. Комплетне Тетраєвангеліє было офіціално выдане аж в році 2009. На комплетнім Новім завіті ся зачало робити в році 2015, є готовый Апостоларь, но дотеперь не дістав церьковне схваліня. Маєме надію, же схваліньом цілого Нового завіту дістане ся офіціално до друку і Апостоларь.

Дотеперь были выданы і схвалены церьковныма авторітами: Тетраєвангеліє; Апостолы на неділі і свята; Малый требник І.; Погріб і Парастас; Недільня вечурня, Літурґія оперед посвяченых дарів, Чітаня на Літурґії оперед посвяченых дарів; Молебен, вечурня, утреня і акафіст ку священомученикови Павлови Петрови Ґойдічови; як і далшы акафісты, молебены.

Готовы і в робочій верзії надрукованы, но затля без церьковного схваліня, суть Малый требник ІІ. i споминаный Апостоларь (Книга писем святых апостолів). Поступно перекладать ся Псалтырь – вже теперь суть протлумачены псалмы, котры ся найчастіше хоснують при богослужінях. Не треба забити ани на то, же на схваліня чекать і русиньскый Молитвеник а переклад Літурґії святого Йоана Златоустого.

Владыка Мілан апелує ся записати за Русина

Слово архіпастыря приготовив до календаря владыка Мілан Лах, єпарха Пармоской єпархії в Споєных штатах Америкы. Владыка у своїм пастырьскім слові апелує на актуалну тему – на списованя жытелів.

Пармскый єпарха сам признавать, же є Русином, ґрекокатоликом, котрого його родічі одмаленька брали де церькви і чув од них „востурняньску гвару“, котру і кедь перешов світ а є теперь в далекій Америці, ниґда не завуде.

„Теперь ся уж не ганблю за то, же єм Русином, бо хто мать в сердці Господа Ісуса Хріста, тот знать, же вшыткы ся маме любити як братя і сестры, і зо Словаками, Мадярами ці Ромами, але свого ся не одречі. Мы сьме собі не выдумали, же сьме Русинами, мы сьме ся Русинами народили,“ пише владыка, котрый вызвав, жебы собі записати в списованю ґрекокатолицьку реліґію і русиньску народность. Владыка Мілан так само підпорив і кампань перед списованьом, котру рихтує Округлый стіл Русинів Словеньска і далшы партнерскы орґанізації.

Хто бы мав інтерес о новый Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на 2021-ім рік, може го жадати у своїй церькви, припадно контактовати редацкію календаря – Ґрекокатолицькый парохіалный уряд в Зубнім.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz