Голосник

Ясніст в тіни

Люде з Мухначкы родом на околицю знаны сут зо свойой гордости. Не уступлят місця хоц бы ім рукавы обрывал. Лемко – ґазета для народа – ч. 42, за 1912 р., дає приклад чловека найбільше гонорного, якого сме дотля познали. Тот ґраф ани свойой тіни не дал стоптати. Тото ся нам видит і рацийональне. Коли і тін гонорна, то і од ней світло бє – не темнота.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі