Голосник

Юбілей Павла Роберта Маґочія

70 років днесь дожывать ся вызначный науковець, карпаторусиніста русиньского походжіня Павел Роберт Маґочій. Родак із Енґлвуду в Споєных Штатах Америкы є потомком карпаторусиньскых еміґрантів і є знамый нелем Русинам в Америці, але по цілім світі.

Народив ся професор Павел Роберт Маґочій 26-го януара 1945 року. Його родічі были еміґранты з Підкарпатя і він є третє поколіня америцькых Русинів, котры ся актівно інтересують історійов і културов своїх предків в Карпатах. Закінчів Рутґерьску універзіту, штудовав далше на Прінстоньскій універзіті і на Гарвардьскій. Писати свої роботы о Русинах і орґанізовати науковы конференції зачав іщі як дослідник Гарвардьской універзіты в 70-тых роках 20-го столітя. В 1980 році став ся ведучім катедры українознательскых штудій Торонтьской універзіты в Канаді. В 1996 році быв выбраный до Академії наук Кральовского общества Канады. Маґочій є таксамо засновательом Карпаторусиньского дослідного центру, котрый выникнув у 1978 році. Быв і співосновательом Світового конґресу Русинів, єден час і председом выконного орґанну СКР –Світовой рады Русинів. Много раз быв ініціатором скликаня науковых конференцій о Русинах в Европі і Споєныш штатах Америкы.

Маґочій публіковав стовкы статей з різных науковых дісціплін – з історії, бібліоґрафії, языкознательства, картоґрафії, політолоґії, котры дотуляють ся Русинів, Централной Европы і Україны. Написав таксамо дакілько книжок. Може найзнаміша і найпопуларніша Маґочійова книжка то Народ нивыдкы, котра была протлумачена до дакілько языків. Народ нивыдкы є ілустрованов історійов карпатьскых Русинів.

Маґочійовы науковы роботы ся стали знаныма в европскій отцюзнині по револуції у 1989 році. Як раз і они допомогли забеспечіти ідеолоґічне обґрунтованя про найновше русиньске народне возроджіня. Маґочій у своїх роботах підтримує ідеу, же Русины суть окремый народ і мають право пошырьовати свій язык і културу у вшыткых державах, де жыють. Много з його науковых статей і полемічных діскузій з тыма, котры бісідують, же Русины не суть окремым народом, было надрукованых в двотомній книжкці Of the Making of Nationalities There is No End в 1999 році.

Маґочій часто ходить до Европы, утримує контакты з русиньскым рухом в окремых державах. Ходить і до Пряшова і співпрацує з Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. Ходить учіти і на літню школу русиньского языка, котру Інштітут орґанізує шторік. В 2013 році му Пряшівска універзіта уділила тітул Doctor honoris causa.

Професорови Павлови Робертови Маґочійови жычіме на многая і благая літа!

 ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі