Голосник

Юлия Колдра о Мысцові – 70 процент – субота, 20.00 год.

Слухала єм раз выступліня єдного головы осередка Товариства «Лемківщина». Осемдесятлітній сивий пан, котрий родом з Крениці, гварил на конференциі, што «на Лемковині в час ІІ Світовой Войны боів не было, было тихо». Тото само повіл і другій сивий поважний Лемко з Лабовы, а і інчы люде. Специяльні для них днеска прозвучыт траґічна істория єдной лемківской родины зо села Мысцова.

Побесідуєме тіж про росийского вояка, котрий полюбил мысцівску Циґанку, а до того Леніна і Сталина. Дале буде про смілых совітскых і лемківскых партизантів – Григория Водзіка та другых. І про єґомостя, якій страшенні партизанів не любил і з іх рук згынул.

Про лемківскє село в огни другой Світовой Войны, жытя за окупациі. І о тым, же всядиваль найдут ся люде і не-люде.

На знимці Юлия Колдра з Мысцовы і єй сын Андрий. І документы єй тата і мамы…

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі