Голосник

З Новым Роком 2020

Стародавным звыком посыламе при ближучым ся Новым Році 2020 вшыткым нашым любителям, сотрудникам і симпатикам іскренны желаня вшыткого найліпшого.

Входиме в тот Новый Рік по цілорічным труді, витаме го з добрыма надіями. Як влони, так і в будучым, радийо і інформацийный порталь «Лем.фм» не зыйдут з обраной дорогы. Будут сторожувати фурт нашой нацийональной традициі, нашого лемківского мена, а особливо будут повідати і писати по лемківскы. Будут інформувати, вчыти, популяризувати і бавити вшыткых, котры мают на ціли сохранити основу нашой етнічности, добро і вартіст найціннійшу – русиньскій язык.

Не старали сме ся ниґда єднати собі сторонників чужыма блискоткамы, лемківскыма «на око» проєктами і приношыньом шкоды Лемкам. Тоту ниву, котру маме в плянах і мриях, уж десятый рік плекати і трудити ся на рідній роли хочеме дати і Вам. Тым путьом будеме надале іти і боронити нашых нацийональных ґруповых прав.

При нагоді Нового Рока желаме Вам, дорогы чытачы, міцного здоровя і особистых успіхів. Жычыме собі і Вам згоды і порозумліня.

До почутя в Новым 2020 році.

Редакторкы та редакторы Радия Руской Бурсы

Лем.фм

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі