Голосник

Петро Чайковскій, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

В днешнім проґрамі царювала буде музика Чайковского, росийского композитора і піaністы, котрого вызнає ся єдным з найвыдатнійшых представників нацийонального нурту в европейскій музиці ХІХ столітя.

Музичны заінтересуваня Петра Чайковского вказали ся барз скоро, як мал лем 4 рокы написал свою першу співанку. Неодолга зачал ся вчыти грати на піаніні. Уж товды захопил ся гром Моцарта і композитор тот стал ся його ідольом і недосягненым взірцьом.

Початково быти професийным музиком нияк не было бране до увагы. Чайковскій зачал ся вчыти на правника, але коли як молодый правник был нанятый в Міністерстві Справедливости, продолжал студиі з обшыри компонуваня і інструментациі. Вкінци лишыл урядничу карєру і посвятил ся музиці. Компонувал симфонічны поемы, оркєстровы фантазиі, суіты, увертюры, пісні, камеральны творы, оперы, балеты, концерты ци симфоніі.

Хоц музика Чайковского звязана є з традицийом европейского заходу, в глубині остає росийском. Має в собі вельо елементів взятых з рідного фольклору, котры інспірували наступны поколіня росийскых творців, в тым Ігоря Стравіньского. Любил чытати і вельо творів клясичной літературы творчо переформил в балеты або оперы.

Слухайте днес знаных і менше знаных композиций Чайковского по 20.00 год.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі