Голосник

Забытковым потягом по Лемковині

Любителі желізниці того рока зас будут мати нагоду іхати історычным табором з паровозом і забытковыма ваґонами на выбраній обшыри малопольского воєвідства, котрого власти рішыли дофінансувати проєкт Малопольскы Пути Желізницьовой Туристыкы. В його рамках одбуде ся більше як 25 туристычных переіздів, котры будут реалізуваны од мая до грудня/децембра 2016 рока.

Забытковы потягы являт ся на найкрасшых желізницьовых путях Малопольщы, вказуючы понад 130-літню давну Галицку Трансверсальну Желізницю. Уж знаме, же потяг напевно буде іхал тіж трасом Новий Санч-Крениця, яка веде вздолж рікы Попрад, в другым єй одтинку цілістю через Лемковину – селами Верхомля, Зубрик, Андриівка, а кінцьовым одтинком єст фраґмент Мушына-Крениця. Не бракне, очывидні, перезіду 70-кільометровым путьом з Хабівкы до Нового Санча, якій принимат ся за єден з найкрасшых желізницьовых пути в Польщы, ачий в Европі. В проґрамі будут тіж додатковы атракциі в потягах, вчас пристанків і на поєдных стациях. Тепер на трасі Хабівка-Новий Санч ведены сут ремонтовы роботы, завдякы чому ретро-потягы будут мочы безпечні перевозити туристів трасом, ідучом через Бескіды. В рамках новых пути, заплянуваний єст тіж переізд м.ін. на одтинку Ґорлиці – Ґорлиці Заґужаны.

Детальний плян переіздів та условя резервациі білетів будут опубликуваны іщы в тым місяци на сайті орґанізатора, т.є. Новосанедского Стоваришыня Любителів Желізниці. Треба ся спішыти, бо перезіды забытковыма потягами з рока на рік сут што раз барже популярны.

Скансен Істориі Желізниці в Хабівці забезпечат ваґоны, паровозы і обслугу.

фот. Даміан Новак

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі