Голосник

Загальне зобраня членів в Рускій Бурсі. Выбраны новы власти

В суботу, 27. червця/юнія 2020 рока, ґорлицкій будинок Руской Бурсы заполнил ся активістами орґанізациі, якы зышли ся на Загальне Зобраня членів Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. Заряд РБ підсумувал діяльніст в 2019 році, члены выбрали новы власти стоваришыня.

Перше скликаня членів было заплянуване на марец текучого рока, але пандемія Covid-19 і остры рестрикциі введены державныма властями, реґулюваны законами епідемічного стану, не дозволили провести Загальне Зобраня в початковым терміні.

Не вшыткы подіі приде нам мило споминати…

Зобраня зачала віцеведуча стоваришыня, Наталия Малецка-Новак, котра попросила присутных пошанувати хвильом тишы памят єдного з членів Руской Бурсы, Павла Дубеца (+26.03.2019 р.), якій одышол влони до Вічности.

Хоц традицийом єст зачынати шторічну бурсяну стрічу ведучым заряду, того рока было інакше. Зачала єй віцешефова з причын, о якых комунікували сме на нашым портали. То бодай першый рік, коли долголітній шеф і орґанізатор вельох ініциятив, якы за 30 послідніх років проходили в цілым русиньскым світі, Богдан Ґамбаль, не міг прити на Загальне Зобраня членів Стоваришыня Руска Бурса.

Аж і ситуация, в котрій нашол ся остатніма часами цілый світ, не приводила оптимістичных думок. Надієме ся фурт, же по злій хвили, добра приде, як бесідували оддавна Лемкы.

Підсумуваня діяльности за 2019 рік

По выполніню вымаганых законами і статутом общества начальных процедур (выбір ведучого засіданя, протоколянта і выборчой комісиі), присутным представлены і омовлены были справописы з діяльности Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях за 2019, котры были приняты і переголосуваны членами орґанізациі.

В мериторичным справописі, котрый прямо односит ся до того, што найбарже видно назовни, явили ся вшыткы активности Руской Бурсы за 2019 рік. Нашли ся там м.ін. поєдны подіі (колядничый перегляд, промоция робочого зошыта до наукы лемківского языка, малюваня яєц, Ден Дітины, початок шкільного рока в Мазярскій Загороді в Лоси, ґеолоґічны варштаты, предвелийна стріча, премєра фільму Воскресеніє Народа і інчы).

Брешут, але каравана, хоц вчас кварантанны, іде дальше

Вшытко описане то результат вельох проєктів, якы часто од років ведены сут через Руску Бурсу – ведіня осередка культуры, ансамблі Терочка і МініТерочка, якы варштатуют і концертуют (в Польщы і заграницьом: Украіна, Словация, Хорвация), штоден діюча бібліотека, опіка над фурт пошыряючыма ся архівами (Єжы Тура і Барбары Тондос, проф. Делюґы, ци новый архів од проф. Г. Бохеньского) і другы.

Підсумувано тіж влонишню выдавничу діяльніст в виді платні з сучасном клюбовом музиком, інспіруваном лемківском народном музичном традицийом. В 2019 р. вышло 15. чысло Річника Руской Бурсы – наукового выдавництва. Ту вартат дополнити, же Руска Бурса спілпрацує як партнер в науковым просторі з вельома науковыма єдиницями во світі.

Непрестанно і з дальшыма успіхами діє радийо ЛЕМ.фм і паралельно з ним інформацийный порталь lem.fm, якы фурт пошырюют чысло слухачів і чытачів. Хоц враз з тым являют ся і такы люде, што не видят потребы розвиваня лемківского языка. Не смотрячы на тото, бурсакы радо приняли інформациі о тым, як діє наш порталь і радийо.

Новы власти в новых обставинах

Разом з підсумуваньом минулого рока, члены омовили пляны і проєкты, але і проблемы текучого рока, разом з тым, што замірене єст на найблизшы місяці.

Єдным з важнійшых пунктів каждорічного Загального Зобраня єст выбір новых власти. До выборів на функцию ведучого заряду Стоваришыня Руска Бурса стануло двоє кандидатів: Наталия Малецка-Новак і Даміан Трохановскій, з котрых в тайным голосуваню присутны на засіданю члены рішыли передати шефуваня обществом першій зо спомненых выже кандидатці. Ґратулюєме!

Выбраны были і дальшы члены заряду, як і члены Ревізийной Комісиі, котрых функциі в рамках обох тіл стоваришыня будут рішены на першых іх зобранях.

80-літя Маестра – Ярослава Трохановского

При вшыткых смутных новинах, якы нас окружыли остатнім часом, были і приємнійшы моменты. Не так, правда, мала тота подія выглядати, бо першый плян – зорґанізувати ювілей нашого Маестра – Ярослава Трохановского, был простый, але шумный – привитати ювілята концертом ансамблів, офіцияльныма поздоровлінями з локальныма властями і великом гостином в чест найбільшого лемківского композитора, мультіінструменталисты та основателя і дириґента славной Лемковины.

Зас пляны зверифікувал коронавірус – але повело ся святочно пожелати Многых і Благых Літ, якы одспівали Маестрови по скінченым засіданю. Так і тым веселым, хоц в невеселых часах, пунктом скінчыло ся каждорічне Загальне Зобраня в Рускій Бурсі.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі