Голосник

Желаня Президента Польской Республикы на Великден

На інтерентовых сайтах опубликуваны сут желаня Президента Польской Республикы Андрия Дуды для вірных східніх Церков з нагоды Великодных свят. Президент пише –

З нагоды Великодных свят духовным і вшыткым вірным східніх Церков желам внутрішньой одновы і надіі, котры плынут зо спільного пережываня того блаженного часу. Най принесе він мир, радіст родинных стріч і правдиий одпочынок. Най придаст сил до штоденной працы для спільного добра вашых парохій, єпархій, містных соспільности і цілой нашой Республикы.

Великодны свята сут на памятку подій, якы в христяньскій думці глубоко повязаны з высвободжыньом чловека. В першым тисячлітю єден з Отців церкви, Григорій Нисскій, писал: Свобода формує нас до того, хто не мат пана і єст назалежний (…) Через свободу стаєме ся подібны до Господа і щестливы. В році святкуваня столітя одзысканя через Польщу незалежности желам Вам, жебы тот важний вымір свят Воскресіня Господнього служыл доброму розвиткови східніх Церков і укріплял Вас в духу жертвенной службы Богу і вітчызні.

з честю і симпатийом

Президент Андрий Дуда

фото. © Krzysztof Sitkowski / KPRP

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі