Голосник

Жыва ріка – вандрівка з циклю «Гев і тепер»

Маґурскій Нацийональний Парк, пятий уж раз, просит на одкрыту прогульку з циклю «Гев і Тепер» – пaрогодинну едукацийну природничу вандрівку з окрисленом темом, ведену через специялісту і фахівця з МНП.

Тым разом буде то вандрівка пн. Жыва ріка і буде то спацер вздолж рікы Вислокы – найважнійшой рікы МНП. Рівен воды літом єст радше низкій, зато дозвалят в декотрых одтинках на переміщаня ся вздолж корыта рікы, зміняючы його берегы. Прогулька зачне ся в Крампній, перед будинком Едукацийного Осередка ім. Яна Шафраньского, а скінчыт в околици мосту в Котани. Хто буде охочий, то буде мож спільні вернути дорогом (2 км) до Крампной. МНП на прогульку просит на 21. серпня/авґуста на 9.00 год. рано, але коли буде ляло, або вода в ріці буде высоко сігала, орґанізаторы застерігают сой можніст переложыти вандрівку на інчий ден.

wisloka-wycieczka

Жыва ріка єст 5. запоряд одкрытом прогульком з того циклю. Першы три проходили: під конец квітня/апріля, мая і червця/юнія. Мож было вандрувати долином Вислокы через неістнуючы лемківскы села Розстайне, Незнайова і послухати бескідскых птахів, пак перейти опустошеным лемківскым селом Жыдівскє і дознати ся про нічне жытя лук і лісів, а в Вільшни про рослинніст той обшыри Карпат. Остатня з прогульок (липец/юлий) была кус інча од другых. Была то головні стріча-прелекция з угорскым музыком і выкладовцьом Чабом Гайночійом, якій приближыл заінтересуваным світ акустичной еколoґіі і звукового краєвиду і забрал охочых на звукову прогульку по Парку.

А о два дни скорше, як плянувана прогулька Жыва ріка долином Віслокы, при готелi в Радоцині, буде мож взяти участ в дармовым вечері пн. В обшыри Волчых Гір, на якым презентуваний буде фільмовий показ о дикых звірятах Карпат (медвід, волк, рысь, дикій кіт) пн. Слідами великых карпатскых драпіжників авторства єдного з працівників МНП – Зенона Войтаса, пасийоната і одданого фотоґрафа карпатской природы, якій цілыма годинами може сідити в скрытю, ждучы на найліпший кадр. Ефекты можете видіти на фб-профіли Волчы Горы. Показ фільмів попереджений буде концертом ґрупы Дім о Зеленых Порогах, якій выміняний єст єден з клясиків співанкы называной поетицком або туристичном, як напр. Wolna Grupa Bukowina ци Stare Dobre Małżeństwo. Ґрупа єст спілавтором проєкту пн. В горах єст вшытко тото, што люблю… – циклю концертів в академіцкых осередках цілой Польщы, якы од більше як декады популяризуют гірскы співанкы.

dozp-snieznik

Єдным з теперішніх членів ансамблю ДоЗП єст Павел Гараньчык, добрі зазнаємлений з репертуаром лемківскых верхів, а то за справом інчой артисткы – Сусанны Ярой, котрій найчастійше акомпаніює, не раз на концертах на Лемковині. Початок вечера пн. В обшыри Волчых Гір – 19. серпня/авґуста од 20.00 год.

dozp-haranczyk

Фот. за: dom.art.pl

Фот. горі: Зенон Войтас.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі