Зимовий номер «Бесіды» з календарьом на 2019 рік

В грудни/децембрі был печатаний остатній того рока, зимовий номер часопису Стоваришыня Лемків, «Бесіда» но. 6 (165), листопад-груден 2018. Речене выданя являт ся принагідным, понеже присвяченым 100. річници Руской Народной Республикы Лемків.

Традицийно в остатнім номері даного рока редакция часопису долучат календар на будучий рік, в котрым найти мож інформациі про церковны праздникы і імянины на каждий ден. В ґазеті мож чытати м.ін. про:

  • Іван Поп, Děkujeme, Republiko!;
  • Севериян Косовскый, Ювілей Музею Лемківской Культуры;
  • Петро Трохановскій, Лемківска Творча Осін так чудна, як і чудова;
  • Севериян Косовскый, Кычера одсвяткувала ювілей 25-літя діяльности; 
  • Демко Трохановскій, Засіданя соймовой комісиі в лемківскых справах;
  • Севериян Косовскый, Підсумуваня Лемківской Ватры на Чужыні;
  • Демко Трохановскій, Андрий Манайло лавреатом нагороды Pro Cultura Minoritatum Hungariae;
  • Петро Медвідь, Найкразша фотоґрафія в кункурзі є з деревяной церкви;
  • Демко Трохановскій, Загыбаючы звірята Енді Варголя в Ню Йорку;
  • Богдан Ґамбваль, Польска поезия в тлумачыню Петра Мурянкы.

Окрем поміненых выже дописів, в найновшым чыслі «Бесіды» находит ся скорочыня найважнійшых подій з з лемківского світа за послідню осін. Дале приведены сут выімкы текстів з інчых пресовых редакций, якы односят ся до лемківской меншыны.

Як уж было спомянуто, речене выданя є в великій мірі присвячене 100. річници фльориньксого віче, якє пак дало плід в виді Лемківской Республикы. В часописі мож чытати выімкы з переведеной до лемківского книжкы Богдана Горбаля «Політична діяльніст Лемків на Лемковині 1918-1921». Презентувана є тіж лемківска творчіст, в якій ріжны авторе, в ріжных періодах лемківской літературы, писали про республику.


Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвячений єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючий о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючий вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст каждий робочий ден од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz