Голосник

Знаме уж темы тогорічной матуры з лемківского языка

Центральна Еґзамінацийна Комісия, по нашым телефоні, удоступнила темы тогорічной матуры з лемківского языка.

Тогорічны матуристы могли выберати спосеред 2 тем:

  • Тема 1. На основі даного урывка тексту передстав проблем і порозважай над ним. Выкорыстай тезу і думкы автора і однес ся до інчого тексту культуры. Твоя працa повинна чыслити не менше як 300 слів. (текст: Петро Мурянка, Што то є совіст, або по народному – сумліня),
  • Тема 2. Зроб порівнуючу аналізу і інтерпретацию вершів. Твоя праца повинна чыслити не менше як 300 слів. (вершы: Миколай Коневал, Споминка на Талергоф і Петро Мурянка, Пісня Талергофців).

Матуральны аркушы доступны сут за тым мотузком.


Як дознали сме ся в телефонічній бесіді з секретариятом Центральной Еґзамінацийной Комісиі, того рока до матуры з лемківского языка зареґіструваных было троє учеників – вшыткы в краківскій Округовій Еґзамінацийній Комісиі, під котру підлігают школы на Лемковині. Двоє з них з Ґорлиц (єдна не підышла до іспыту), третій матуриста то ученик єдной з краківскых середніх шкіл (не маме іщы інформаций, хто то был).

При нагоді, просиме на бесіду нажыво о 19.00 год. в радию ЛЕМ.ФМ з п. Анном Шмайдом – тогорічном матуристком з лемківского языка, котра, як уж встигли сме ся дознати, выбрала першу тему на днешнім еґзаміні.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі