Голосник

Зузанка – Помож, Боже, рано встати…

Вышньоземпліньскый освітній центер у Вранові над Топльов в співпраці зо Здружіньом інтеліґенції Русинів Словеньска в Братіславі сприступнять 9-го мая 2017 р (о 16.00 год.) святочнов вернісажов фотоґрафічну выставу Данієлы Капральовой під назвов Зузанка – Помож, Боже, рано встати.

Выстава навщівникам предкладать субєктівно-iнтімне, 6-річне фотоґрафіче оповіданя о Зузанці і єй інсітній творчости, котре было першыраз презентоване в 2008-ім році. Од того часу жыє своїм властным жывотом і виділи го домашні навщівници в многых містах і за граніцями нашой країны.

Фотоґрафічнов іншпіраціов про даный проєкт была малярька крашанок, людова співачка, вышывкарька Зузана Капральова. Через ню авторка презентує автентічну людову творчость русиньской меншыны, дотулять ся проблемів старобы, женства і ґенерачных одношінь. Выставу творять фаребны фотоґрафії, iнсітны кресбы, проєкція людовых вышывок, крашанкы і звуковы записы.

У выставных просторах Вышньоземпліньского освітнього центра у Вранові над Топльов можете видіти выставу до 9-го юнія 2017 р.

O aвторці

Данієла Капральова народила ся 12-го януара 1959 –ім році в Снині. В роках 1974 – 1978 штудовала на новоодкрытім фотоґрафічнім одділіню Середньой умелецько-промысловой школы в Кошыцях. В роках 1980 – 1985 скінчіла штудії на УПЙШ в Пряшові на Катедрі вытварной выховы. Oд 1988-го до 2013-го року робила у Вігорлатьскім музею, як кунстісторік, у Вігорлатьскій бібліотеці в Гуменнім і в Mузею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях, як музеоедуколоґ. Выдала дві книжкы, в котрых маповала творчость людовых умелців: Зузанка – Помож, Боже, рано встати і Андрій Ґавула. Фотоґрафіов ся заподівать од 1999-го року. Є членков „Photo Art Centrum“, Кошыці і співпрацує з CEE фотофунд. Єй творчость є спрямована на субєктівный документ. Выставлять на Словакії і за граніцями (Чехія, Польща, Мадярьско, Україна, Австрія, Франція, Сербія, Хорватія, США). В сучасности жыє в Гуменнім і є кураторков у каштелю в Снині.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі