Голосник

Адресат незнамый

0

Быв єм участный остатнього Світового конґреса Русинів, котрый проходив минулого рока на Підкарпатю. Представитель Северной Америкы у своїм прослові мімо іншого повів, же Русины в Америці не знають, хто, коли і на основі чого змінив назву конґреса, кідь зразу зачала ходити пошта і выголошіня од Світового конґреса Русинів – Руснаків – Лемків і од Світовой рады Русинів – Руснаків – Лемків.

Самособов то спустило велику діскузію, согласны і несогласны погляды. Головні зато, же пунктом проґраму засідань была і зміна штатуту. Сам єм ся намагав пояснити, же локалны етнонімы ся можуть дале хосновати, можуть быти тоты етнонімы вырахованы в преамбулі штатуту, мають в окремых державах свої значіня, але як єден народ, мусиме мати єден конґрес, котрый має про наш народ єдну назву. На конґресі ся прияв новый шатут, проти котрого сьме были мала опозіція, але веджіню конґреса не подарило ся основне діло. Конґрес не дістав нову назву і зістав Світовым конґресом Руснів. Так, як быв і основаный. Неподарило ся то веджіню так, як ся то веджіню не подарило уж перед пару роками і зато мі тоты намагы пришли на Підкарпатю як нелоґічны, кідьже на конґресі тот проблем вже уж быв выдіскутованый давніше.

Конґрес є доднесь зареґістрованый на Словеньску як обчаньске здружіня, котре має назву Світовый конґрес Русинів. Напрік тому, кідь было дашто, што єм почас тогорічного бєнале в Криниці уж не быв годен довкола слухати, то не были фалошны тоны дакотрых ансаблів, і то ся ставать, але тісячраз повторяня назвы Світова рада Русинів – Руснаків –Лемків, премія Василя Турока Гетеша, котру вручать Світова рада Русинів – Руснаків – Лемків, за вклад до културы Русинів – Руснаків – Лемків ітд. аж натілько, же одходжаючі зо салу єм уж ани не знав выдкы єм, што єм, яка то култура і што то за Світова рада.

Не буду знова і знова поясньовати, чом Світовый конґрес Русинів мусить зістати Світовым конґресом Русинів і не мож з назвы робити жадну федерацію, конфедерацію ці іншы неманжелскы звязкы. Меншына, котра за зміну назвы была мусить прияти, же была меншынов. Же векшына роздумує іншак. Тота меншына але вєдно з тым, же їй членове сідять у Свтівой раді, має якбач чутя, же є векшына і зъявують ся ї фатаморґаны, котры ї шептають до уха, же зміна назвы была одобрена. Покля іде о галуцінації, котры тоты люди не знають овпливнити, пак є то тот ліпшый припад.

Тот гіршый припад є, же нихто з них жадны галуцінації, котрым бы ся не знав боронити, не має, але свойвольно порушшують штатут Конґреса, основный закон орґанізації, котрой суть найвысшыма фукціонарями. Што іщі гірше, то сітуація, же кідь бы законы переступив політік, быв бы то його конець, єднако як бы то быв якбач конець каждого єдного лідра даякой орґанізації, але у Світовім конґресі Русинів є каждый тихо, никому ся то не хоче рішати і меншына конґресовых делеґатів днесь рядить векшынов.

До максімалной абсурдности то дотягла Комісія про освіту Світового конґреса Русинів, котра мала під час бєнале в Криниці своє засіданя. Подля інформацій РутенпресСу ся комісія доїднала на тім, же ся буде робити словник русиньского – руснацького – лемківского языка і выготовить ся методолоґія навчаня русиньского – руснацького – лемківского языка. Честованы, знать мі хтось пояснити, што то за словник будеме мати? І што за методолоґію? Тот словник буде якбач такый, як і цілый конґрес.

Світова рада ся в Криниці доїднала на тім, же зажене далшы писма україньскым орґанам і Европскому парламенту, жебы вызнати Русинів на Україні. Звідам ся, кому має прийти одповідь? Бо офіціално Світовый конґрес Русинів – Руснаків – Лемків не існує. Про мене є такый адресат не знамый. А каждій добрій поштарьці є тото ясне таксамо. Жаль, же нашій презідії не є.

Петро Медвідь, Пряшів

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар

Адресат незнамый

0

Быв єм участный остатнього Світового конґреса Русинів, котрый проходив минулого рока на Підкарпатю. Представитель Северной Америкы у своїм прослові мімо іншого повів, же Русины в Америці не знають, хто, коли і на основі чого змінив назву конґреса, кідь зразу зачала ходити пошта і выголошіня од Світового конґреса Русинів – Руснаків – Лемків і од Світовой рады Русинів – Руснаків – Лемків.

Самособов то спустило велику діскузію, согласны і несогласны погляды. Головні зато, же пунктом проґраму засідань была і зміна штатуту. Сам єм ся намагав пояснити, же локалны етнонімы ся можуть дале хосновати, можуть быти тоты етнонімы вырахованы в преамбулі штатуту, мають в окремых державах свої значіня, але як єден народ, мусиме мати єден конґрес, котрый має про наш народ єдну назву. На конґресі ся прияв новый шатут, проти котрого сьме были мала опозіція, але веджіню конґреса не подарило ся основне діло. Конґрес не дістав нову назву і зістав Світовым конґресом Руснів. Так, як быв і основаный. Неподарило ся то веджіню так, як ся то веджіню не подарило уж перед пару роками і зато мі тоты намагы пришли на Підкарпатю як нелоґічны, кідьже на конґресі тот проблем вже уж быв выдіскутованый давніше.

Конґрес є доднесь зареґістрованый на Словеньску як обчаньске здружіня, котре має назву Світовый конґрес Русинів. Напрік тому, кідь было дашто, што єм почас тогорічного бєнале в Криниці уж не быв годен довкола слухати, то не были фалошны тоны дакотрых ансаблів, і то ся ставать, але тісячраз повторяня назвы Світова рада Русинів – Руснаків –Лемків, премія Василя Турока Гетеша, котру вручать Світова рада Русинів – Руснаків – Лемків, за вклад до културы Русинів – Руснаків – Лемків ітд. аж натілько, же одходжаючі зо салу єм уж ани не знав выдкы єм, што єм, яка то култура і што то за Світова рада.

Не буду знова і знова поясньовати, чом Світовый конґрес Русинів мусить зістати Світовым конґресом Русинів і не мож з назвы робити жадну федерацію, конфедерацію ці іншы неманжелскы звязкы. Меншына, котра за зміну назвы была мусить прияти, же была меншынов. Же векшына роздумує іншак. Тота меншына але вєдно з тым, же їй членове сідять у Свтівой раді, має якбач чутя, же є векшына і зъявують ся ї фатаморґаны, котры ї шептають до уха, же зміна назвы была одобрена. Покля іде о галуцінації, котры тоты люди не знають овпливнити, пак є то тот ліпшый припад.

Тот гіршый припад є, же нихто з них жадны галуцінації, котрым бы ся не знав боронити, не має, але свойвольно порушшують штатут Конґреса, основный закон орґанізації, котрой суть найвысшыма фукціонарями. Што іщі гірше, то сітуація, же кідь бы законы переступив політік, быв бы то його конець, єднако як бы то быв якбач конець каждого єдного лідра даякой орґанізації, але у Світовім конґресі Русинів є каждый тихо, никому ся то не хоче рішати і меншына конґресовых делеґатів днесь рядить векшынов.

До максімалной абсурдности то дотягла Комісія про освіту Світового конґреса Русинів, котра мала під час бєнале в Криниці своє засіданя. Подля інформацій РутенпресСу ся комісія доїднала на тім, же ся буде робити словник русиньского – руснацького – лемківского языка і выготовить ся методолоґія навчаня русиньского – руснацького – лемківского языка. Честованы, знать мі хтось пояснити, што то за словник будеме мати? І што за методолоґію? Тот словник буде якбач такый, як і цілый конґрес.

Світова рада ся в Криниці доїднала на тім, же зажене далшы писма україньскым орґанам і Европскому парламенту, жебы вызнати Русинів на Україні. Звідам ся, кому має прийти одповідь? Бо офіціално Світовый конґрес Русинів – Руснаків – Лемків не існує. Про мене є такый адресат не знамый. А каждій добрій поштарьці є тото ясне таксамо. Жаль, же нашій презідії не є.

Петро Медвідь, Пряшів

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm)

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар