Культура

Культура

15-го авґуста 2019-го року минать точно сто років од народжіня вызначного русиньского вытварника Ореста Дубая. Із той нагоды приготовив Вігорлатьскый музей в Гуменнім выставку выберу з богатой творчости того родака…

Культура

В найблизшу середу, 14. серпня/авґуста, Лемківска Едукацийна Загорода в Ґладышові рыхтує про вшыткых заінтересуваных змогу познати процес давного жнивуваня – подію під назвом Жнива на Лемковині. В рамках паругодинной подіі…

Культура

Восени выйде в Чеській републіці книжный дебут Барборы Заваділовой під назвов Моя русиньска вышыванка (оріґ. Má rusínská vyšívanka). Книжка выникла під впливом оповідань авторкыной русиньской бабкы, котра ся народила на…

Культура

Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця «Ластівочка» з Пшемкова на Нижнім Шлеску, котрый діє при місцевым Кружку Стоваришыня Лемків, был протягом двох послідніх місяців оціненый престіжныма нагородами в обшыри фольклору. Колектив…

Бесіды

7. серпня/авґуста 2019 рока в Ґорлицкым Центрі Культуры одбуде ся премєра штукы «Єм памятю». Спектакль являт ся експедицийом в глубину істориі Лемків, експедицийом до утробы маґічного світа лемківскых леґенд і звыків, поворотом до часу, коли…

Культура

7. та 11. серпня/авґуста о 19.00 год. в Ґорлицкым Центрі Культуры одбудут ся показы спектаклю: ЄМ ПАМЯТЮ. Пару сценічных ескізів про Лемків Єдна з лемківскых леґенд бесідує історию «сплячого» войска.…

Культура

– Признам, што лишам гев своє сердце – бесідує о. Юзеф Бонк, настоятель парохіі Пресвятой Богородиці в Брунарах, дотеперішній завідуючый церквами св. Михала Архангела в Бурнарах та св. Димитрия в…

Культура

Близко 500 років жыєме попри собі. Тото сусідство не оставало без влияня на нашы культуры. Лемкы переняли вельо од Погірян, і в другу страну – Погіряне од Лемків. А так з руком на серци…

Культура

12. липця/юлия 2019 рока до Крениці зышли ся представникы русиньскых медий, орґанізаций, активісты Стоваришыня Лемків, запрошены гості і чытачы ґазеты «Бесіда». В тот ден найстаршый лемківскій часопис по 1989 році…

З істориі

Перед двома днями минула 110. річниця народин русиньского маляря Золтана Шолтеса, якій был єдным з представників Підкарпатской Школы Малярства. Закарпатскій Областный Артистичный Музей імени Йосифа Бокшая в Ужгороді зорґанізувал выставу…

Культура

В днях 19-го аж 20-го юла 2019-го року одбуде ся юбілейный 10-ый річник Русиньской ватры на Малім Липнику, котрой орґанізаторами суть орґанізація молоды.Русины, Фолклорный ансамбель Рутенія і село Малый Липник.…

Культура

В передден округлого ювілею 30-літя од выданя першого номеру часопису «Бесіда», Стоваришыня Лемків напечатало дальше чысло, ч. 3 (168), май-червец 2019 р. В найновішым выданю мож чытати м.ін: Севериян Косовскій,…

Культура

Ескпозиция олеодруків зо збіркового фонду Любовняньского Музею одкрыє ся 17. липця/юлия тр. в Окружным Музею в Новым Санчы в будинку ратуша в Ґалицийскым Місточку. Сут на выставі презентуваны образкы, котры мож…

Культура

Медженародный Центр Культуры в Кракові, інституция, яка постійно презентує і популяризує средньоевропейску науку, культуру, кумшт і політику, од 10. липця/юлия до 20. жолтня/октобра буде презентувал выставу пн. «Скопіє – місто, архітектура…

Культура

Часопис Стоваришыня Лемків «Бесіда» 12. липця/юлия 2019 р. одпразднує 30-літя діяльности. Споминовый і культурный проґрам з той нагоды одбуде ся в Креници. Святкувати з редакцийом придут дотепернішні редакторы, вельократны кореспонденты…

Культура

До 24. липця/юлия в Ґалериі Фотоґрафій Міста Ряшів видіти мож выставу знимок двох нежыючых польскых фотоґрафіків, котры в своім часі вельо посвятили документациі лемківского світа. Вернісаж выставы «Світ, котрый проминул.…

Культура

Як сме скорше інформували, в Радваницях при мериторичній підтримці учытелькы лемківского языка, Дороты Максимчак, і підпорі директоркы Основной Школы в Радваницях, Боґуславы Німаш, основана была неформальна лемківска ґрупа, котра в рамках проєкту «Тот світ не загынул…