Бесіды

Бесіды

В Рускій Бурсі в Ґорлицях, в суботу 26. жолтня/октобра 2019 р., одбыла ся премєра нового фільму Мариі Сільвестрі і Джона Ріґеттія пн. «Воскресеніє народа». При проєкциі Мария Сілвестрі взяла участ…

Бесіды

Презентуєме другу част інтервю з долголітнім учытельом лемківского языка, Укачом Возняком. Вывчыл вельо діти і молодежы з Ліґниці і околиц. Старал ся защыпити не лем знаня рідной бесіды, але так…

Бесіды Наталька Гнатко

Пишу ся Наталия Гнатко, єм учытельком русиньского языка і культуры, а мы повідаме, же то рускій язык і культура, в нас хоснує ся такє названя. Тепер, од 2000 рока вышол…

Бесіды

19. вересня/септембра тр. на шефа Маґурского Нацийонального Парку Міністерство Середовиска покликало Норберта Кєця. Попередній директор Мариян Стуй з кінцьом мая тр. зложыл резиґнацию з полніня функциі дирекотра МНП і перешол…

Бесіды

Просиме чытати дальше інтервю з сериі «Лемківскій Ґанок». Тым разом сме бесідували з Аліцийом і Бартошом Мацєєвскыма, біциґльовыма подорожниками, котры были в Низкым Бескіді і ділят ся вражынями з той…

Бесіды

Укач Возняк то долголітній учытель лемківского языка в Ліґници і околицях. Спід його крыл вышли першы, котры здавали матуры з рідного языка. Шкільный рік 2018/2019 был посліднім роком його учытелюваня – тепер оддає…

Бесіды

7. серпня/авґуста 2019 рока в Ґорлицкым Центрі Культуры одбуде ся премєра штукы «Єм памятю». Спектакль являт ся експедицийом в глубину істориі Лемків, експедицийом до утробы маґічного світа лемківскых леґенд і звыків, поворотом до часу, коли…

Бесіды Ден Стоваришыня Лемків на VII Лемківскій Ватрі в Бортным

Просиме чытати третю част інтервю з ведучым СЛ, Андрийом Копчом. Споминат на остатню Лемківску Ватру в Бортным, як і підступны діяня, котры довели до того, же перенято Ватру в Горах. Копча, як «Лемко…

Бесіды

Просиме чытати дальшу част інтервю з ведучым Стоваришыня Лемків, Андрийом Копчом. В першым інтервю звідал єм свого спілбесідника, чом долучыл до русиньского возродного руху в Польщы в 1989 році і…

Бесіды

Kiedy po raz pierwszy pokazał światu swoje tłumaczenie – w łemkowskim środowisku zawrzało. Poruszeni, choć może jednak obruszeni, poczuli się ci, którzy zawodowo lub quasi-fachowo zajmują się językiem. Oto ktoś…

Бесіды

Коли першыраз публично вказал світу своє тлумачыня – в лемківскым середовиску закыпіло. Порушены, хоц радше обрушены, почули ся тоты, котры або професийні, або абы-як занимают ся языком. Хтоси без освіты (той…

Бесіды Насильство і памят.

Од 26. квітня/апріля до 18. серпня/авґуста 2019 р. в краківскым Музею Модерного Кумшту (МОЦАК) тырват выстава пн. «Насильство і памят». Авторком сценария експозициі єст артистка Дорота Нєзнальска. При творіню експозициі Насильство і памят артистка хоснує фотоґрафічну…