Коментарі

Коментарі

Сучасный презідент Україны Петро Порошенко на остатню хвілю намагать ся зробити вшытко, жебы якымсь способом змінив преференції у презіденьтксых выборах. Баданя затля вказують, же з головы державы став тяжкый outsider…

Коментарі

Честуваны делеґаты! Был єм серед тых, котры в 1989 р. пришли до Ліґниці на стрічу, яка мала основати Стоваришыня Лемків – першу по выселіню соспільну лемківску орґанізацию. Хоц мож было…

Коментарі

Є то єдна із найконтроверзнішых особ Закарпатьской области Україны. Парафразовати єден фіґель, могли бы сьме повісти: Прийде до корчмы правник, псіхолоґ, економ, теолоґ, выдаватель, громадьскый діятель, монах, єпіскоп, народный депутат…

Коментарі

Новозволена презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова не мінить образ Словакії лем в тім, же є першов женов на тій посаді. Мінить го і позіційов односно народностных меншын. Дакус іншый приступ…

Коментарі

У 2020-ім році бы мало проходити на Україні мале чудо. Київ планує зробити перепис населіня. Чудо, покля то буде правда, же ся перепис зробить, то буде зато, бо дотеперь лем…

Коментарі

В найвешкім русиньскім селі у Войводині – Руськім Керестурі, вже 265 років діє Основна школа Петра Кузмяка, котра є днесь споєна із ґімназійов і штудентьскым домовом. Днесь є то найстарша…

Коментарі

11-го марца 2019-го року на Філозофічній факулті Ужгородьской універзіты одбыла ся лекція австрійского професора, котрый пришов пояснити тематіку існованя, властно неіснованя русиньского языка. Хто бы выв чекав, же презідент Меджінародной…

Коментарі

Половина марца є все добра принагода про словацькых і україньскых ултранаціоналістів зыйти ся і зробити на уліцях свої перформенс, в рамках котрых не прославляють нич інше, лем клерофашізм. Істо не…

Коментарі

Бісідує ся, же война з хлопця зробить хлопа, і тоты, што воєньсков службов не перешли, ниґда ся не навчать порядку. Хоць о тых словах можеме полемізовати, зачінать то вызерати так,…

Коментарі

На сцену културного дому в Руськім Керестурі выходить амбасадор Україны в Сербії Олександр Александровіч. Участным слабым сербскым языком бісідує, як їх предкы пришли із Україны, Закарпатя. Наконець іщі дістане аплавз.…

Коментарі

Політічна сила Чубирковой партії была все дотеперь така сама, як сила сільской ґазеты. І не думам, же ся то радікално буде мінити. Жытелі Закарпатя, наперек вшыткій неґатівній пропаґанді, „не боять…

Коментарі

Польскій фільм зас має шансу быти доціненым на найвысшым рівни. 22. січня/януара 2019 р. выявлены были номінациі до Оскарів – Нагорід Фільмовой Академіі, якы передаваны сут такой од девятдесятьох років…

Коментарі

На Україні одсвятковали День соборности. В Ужогроді Геннадій Москаль машіровав вєдно із стометровым україньскым флаґом і медії писали о вызначній сторічніці в Закарпатьскій области. В державі, в котрій в рамках…

Коментарі

Хоснованя языків народностных меншын на Словакії в уряднім контакті ся за період років 2017 – 2018 зліпшыло. Робітників сільскых урядів, котры знають комуніковати в русиньскім языку, є о сім процент…

Коментарі

Інтернетовый сайт Міст Online публіковав статю Ігора Берчака о, як є в назві статі написано, „антіукраїньскім конґресі“, котрый мав проходити в Празі. Хоць не быти Берчаковой статі, якбач бы о…

Коментарі

Хоць святкованя сторічніці заснованя Чехословацькой републікы офіціално закінчіли ся, Русины можуть святковати дакус довше. А ніт, в тім припаді не іде о юліяньскый календарь. Хоць Чехословацька републіка была офіціално выголошена…

Коментарі

Вмішованя ся державы до церьковных справ, яке днесь видиме на Україні, є траґедійов. Петро Порошенко не є Константін Великый, котрый із знаком креста выграть войну. Скоріше то припоминать недемократічны режімы,…

Коментарі

Путь Україны до Европы днесь веце як російска аґресія, АТО на выході ці неможливость контрольовати цілу свою теріторію – значіть нарушена теріторіална цілость державы, огрожує штось інше. Тоту путь огрожує…

Коментарі

Коло святкованя заснованя 1-ой Чехословацькой републікы не треба забывати ани на далшу сторічніцю. Не менше вызначну про Русинів. Бісіда є о выголошіню Руськой народной републікы Лемків у Флоринці. Тота історічна…