Коментарі

Коментарі

Na Rusi Zakarpackiej nacjonaliści ukraińscy przygotowali przepiękny podarunek greckokatolickim Rusinom z okazji trzydziestej rocznicy wyjścia z podziemia i ponownego zalegalizowania. Nigdy wcześniej wiadro zimnej wody z Watykanu nie było tak potrzebne…

Коментарі

Україньскы націоналісты приготовили ґрекокатолицькым Русинам на Підкарпатю ку 30-ій рінчіці выходу церькви із ілеґаліты прекрасный подарунок. Іщі ниґда так не требало ведро леду з Ватікану на схолоджіня, як теперь. Україньскыма…

Коментарі

У выборах до Европского парламенту кандідовало на Словакії дакілько Русинів. Каждый за іншу політічну партію. В Штрасбурзі і Бруселі не буде ани єден. Наперек тому европскы выборы не треба оціньовати…

Коментарі

Не так давно быв выданый по анґліцькы написаный документ під назвов Україна по році 2019: В чім бы мали западны демокрації асістовати. Документ выдав пражскый тінк-танк Европскы вартости і авторков…

Коментарі

Чітати текст Узнесіня із Зъїзду проукраїньской орґанізації „Об’єднання лемків“, котре было надруковане в журналі Ватра, є досправдова комедія. Свідчіть о выпорожніню орґанізації, про котру не існує ани крок наліво, ани…

Коментарі

Інтеґраційов бывшых держав соціалістічного блоку на Запад і нам, Русинам в европскых державах, дожычіло ся, святковати День перемогы над фашізмом за европскым часом а не за московскым будиком з дньовым…

Коментарі

Памятам, кедь свого часу втогдышнє веджіня Словацького розгласу вырішыло, же ціле народностно-етнічне высыланя, котре было у Пряшові і русиньска редакція в нім мала іщі міцьну позіцію, буде перенесене до Кошыць.…

Коментарі

Покля бы дослугуючій презідент Україны Петро Порошенко мав уж лем світити і топити, головно в припаді такой прогры у выборах, якой ся му дістало, діє ся штось інше. Через свою…

Коментарі

Сучасный презідент Україны Петро Порошенко на остатню хвілю намагать ся зробити вшытко, жебы якымсь способом змінив преференції у презіденьтксых выборах. Баданя затля вказують, же з головы державы став тяжкый outsider…

Коментарі

Честуваны делеґаты! Был єм серед тых, котры в 1989 р. пришли до Ліґниці на стрічу, яка мала основати Стоваришыня Лемків – першу по выселіню соспільну лемківску орґанізацию. Хоц мож было…

Коментарі

Є то єдна із найконтроверзнішых особ Закарпатьской области Україны. Парафразовати єден фіґель, могли бы сьме повісти: Прийде до корчмы правник, псіхолоґ, економ, теолоґ, выдаватель, громадьскый діятель, монах, єпіскоп, народный депутат…

Коментарі

Новозволена презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова не мінить образ Словакії лем в тім, же є першов женов на тій посаді. Мінить го і позіційов односно народностных меншын. Дакус іншый приступ…