Погляды

Бесіды Насильство і памят.

Од 26. квітня/апріля до 18. серпня/авґуста 2019 р. в краківскым Музею Модерного Кумшту (МОЦАК) тырват выстава пн. «Насильство і памят». Авторком сценария експозициі єст артистка Дорота Нєзнальска. При творіню експозициі Насильство і памят артистка хоснує фотоґрафічну…

Коментарі

Памятам, кедь свого часу втогдышнє веджіня Словацького розгласу вырішыло, же ціле народностно-етнічне высыланя, котре было у Пряшові і русиньска редакція в нім мала іщі міцьну позіцію, буде перенесене до Кошыць.…

Коментарі

Покля бы дослугуючій презідент Україны Петро Порошенко мав уж лем світити і топити, головно в припаді такой прогры у выборах, якой ся му дістало, діє ся штось інше. Через свою…

Коментарі

Сучасный презідент Україны Петро Порошенко на остатню хвілю намагать ся зробити вшытко, жебы якымсь способом змінив преференції у презіденьтксых выборах. Баданя затля вказують, же з головы державы став тяжкый outsider…

Коментарі

Честуваны делеґаты! Был єм серед тых, котры в 1989 р. пришли до Ліґниці на стрічу, яка мала основати Стоваришыня Лемків – першу по выселіню соспільну лемківску орґанізацию. Хоц мож было…

Коментарі

Є то єдна із найконтроверзнішых особ Закарпатьской области Україны. Парафразовати єден фіґель, могли бы сьме повісти: Прийде до корчмы правник, псіхолоґ, економ, теолоґ, выдаватель, громадьскый діятель, монах, єпіскоп, народный депутат…

Коментарі

Новозволена презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова не мінить образ Словакії лем в тім, же є першов женов на тій посаді. Мінить го і позіційов односно народностных меншын. Дакус іншый приступ…

Коментарі

У 2020-ім році бы мало проходити на Україні мале чудо. Київ планує зробити перепис населіня. Чудо, покля то буде правда, же ся перепис зробить, то буде зато, бо дотеперь лем…

Коментарі

В найвешкім русиньскім селі у Войводині – Руськім Керестурі, вже 265 років діє Основна школа Петра Кузмяка, котра є днесь споєна із ґімназійов і штудентьскым домовом. Днесь є то найстарша…

Бесіды

17. марця 2019 р. в сельскій світлици в Ждыни прошла премєра документального фільму «Така была наша доля», якій зрыхтуваный был місцевом молодежом. Думкодавцьом проєкту, якій є направленый на документуваня лемківской…

З істориі

Вчера споминали сме на 25. річницю смерти Ярослава Поляньского. Был він выдатным етноґрафом, композитором, дириґентом, якій выходил з лемківского села Поляны, што ся находит при Креници. Вмер 16. марця 1994 р.…

Коментарі

11-го марца 2019-го року на Філозофічній факулті Ужгородьской універзіты одбыла ся лекція австрійского професора, котрый пришов пояснити тематіку існованя, властно неіснованя русиньского языка. Хто бы выв чекав, же презідент Меджінародной…

Коментарі

Половина марца є все добра принагода про словацькых і україньскых ултранаціоналістів зыйти ся і зробити на уліцях свої перформенс, в рамках котрых не прославляють нич інше, лем клерофашізм. Істо не…

З істориі

Зачаток 20-го столтітя є в русиньскій історії повязаный із мадярізаційов русиньского населіня в Угорьскім кральовстві. Єдным із средств мадярізації в тім часі стала і Ґрекокатолицька церьков. Дакотры Русины выбрали форму…