Радийо

Заповіди проґрамів

Недавно Украінці зобрали підписы під петицийом о забераня украіньскых пашпортів за сепаратизм. Од віків ліпше было вытратити, вбити або прогнати з краю люди чужой віры, як рацийональныма методами не допустити…

Заповіди проґрамів

Люба Кральова, предсідателька здружыня «Колысочка – Колыска», просит вшыткых до радийового театру слухати драматизувану приповідку пн. «Ванессчыны трампоты (клопоты), або Ванесска і звірята». Авторком тексту єст Светлана Шковранова – вызначна акторка русиньского…

Заповіди проґрамів

Хрістос воскрес! Днешня неділя называть ся недільов Томинов. Ісус приходить через заперты двері ку ученикам згромадженым вєдно зо страху перед Жыдами. Як при втіліню своїм народжіньом не порушыв печати дівства…

Заповіди проґрамів

В днешнім Слуховиску новий в лемківскым просторі літерацкій жанр – кримінал. Є тото оповіданя якє было єдном з задач на студиях лемківской філолоґіі на занятя з практычной наукы лемківского языка.…

Заповіди проґрамів

Івана Зейкана не мож зараxувати до чысла русиньскыx будителів, бо ним не был. Але напевно, як перший карпатскій Русин, зробил медженародну карєру в од Мадриту аж по Петербурґ в дипломатичній службі…

Заповіди проґрамів

Україньска редакція Радіа Патрія принесла в рамках проґраму Клуб особностей розговор із директором Словацького народного музею – Музею україньской културы у Свіднику Мирославом Сополиґом з нагоды його жывотного юбілею -…

Заповіди проґрамів раз два три

В самым центрі славного лемківского села – Устя Рускє (днес Устя Ґорлицкє), стоіт вытесаний з ґраніту призматичний вельостінник … Хоц памятник має ориґінальну артистичну подобу і єст надзвычайні уданым высмакуваным…

Заповіди проґрамів

По часі Святой штиридцядьтніцы і Страстной седмиці наступив тот довгоочекованый День Пасхы Хрістовой. День Його воскресіня. В часі страстного тыждня сьме могли через літурґічны техты нашых Богослужінь пережывати велику любов…

Заповіди проґрамів

Є, тота пані на знимці ― то Пелагія Феш з Крампной. Спекла такій хліб, бо мала прити кореспондентка Лем.ФМ… Хліб был барз смачний, впюк ся прекрасно. На своі праві 95 років пані Пелагія…

Заповіди проґрамів

Рід Фенциків выдал на світ вельоx священників і патріотів, а межде нима Євгенія Фенцика. До чысла народныx будителів Підкарпатской Руси треба зарахувати і того грекокатолицкого священника, літерата, драматурґа, редактора і соспільного діяча. Як…

Заповіди проґрамів

Словацьке верейноправне Rádio Slovensko тот тыждень в середу зробило зо своїм політічным модератором Мартіном Стріжінцом жыву діскузію, на котру быв запрошеный новый уповномоченый влады про народностны меншыны і етнічны ґрупы,…

Заповіди проґрамів

Днес наступний одтинок твору Владиміра Хыляка з тому Повісти і оповіданя – Жажда сердец з циклю Бібліотека Лемківской Класыкы яка є выдавана Стоваришыньом Руска Бурса. Тота література є выражыньом лемківсой достоменности. Выріжніня…