Автор Олена Дуць

Avatar
Заповіди проґрамів

Сердечні запрашаме на проґрам “Радийочытальня”. В днешнім 37. одтинку будеме бесідувати о міцных трунках. Лем не думайте, же будеме нагваряти дакого до іх питя. В лемківскій літературі мож найти вельо…

Заповіди проґрамів

Сердечні запрашаме на проґрам «Радийочытальня». Днеска будеме бесідувати о ґаздівскых звірятах. Як знаме, до войны всяди, тіж і на Лемковині жытелі сел занимали ся головні ґаздуваньом. Дотепер іщы вельох Лемків…

Заповіди проґрамів

Щыро запрашаме на черговый, 35. уж одтинок авдициі «Радийочытальня». Днеска будеме бесідувати о жытю і творчости поеты Богдана Ігоря Антонича. Поета тот писал вершы по украіньскы, але в 2009 р.…

Заповіди проґрамів

Сердечні запрашаме на 34. одтинок проґраму «Радийочытальня», в котрым припоминаме тексты лемківскых писателів. Темом нашой днешньой авдициі єст осін. Давно бесідувало ся, же осін то найважнійша пора рока. Тот час…

Заповіди проґрамів

Запрашаме сердечні до выслуханя 33. одтинка «Радийочытальні», в котрым будеме споминали єдного з нашых будителів – Александра Павловича, якій навсе записал ся в русиньскій істориі. Чарнян Маковицкій як підписувал ся…

Заповіди проґрамів

Просиме до выслуханя 32 одтинка «Радийочытальні». Днеска кусьцьок побесідуєме о ґеоґрафіі, прочытаме тексты і послухаме співанок, в котрых являют ся назвы лемківскых місцевости. Заохочаме до зазнаємляня ся з ґеоґрафійом нашой…

Заповіди проґрамів

Сердечні запрашаме на 29. одтинок проґраму «Радийочытальня», в котрым традицийні будеме припоминали літературны тексты русиньскых авторів. На тот раз тема знана і люблена хыбаль през вшыткых Русинів: ГОРЫ. Мы, Лемкы,…

Заповіди проґрамів

Сердечні просиме на 28. «Радийочытальню». Днеска будеме споминати творчіст Нестора Репелы – лемківского поеты і прозаіка. Здає ся, же найвекшым скарбом Репелы єст прекрасне писаня о тузі за рідном земльом…

Заповіди проґрамів

Запрашаме на 27. одтинок авдициі «Радийочытальня». Днес будеме презентувати творчіст найвыдатнійшого сучасного лемківского творці – Петра Мурянкы. В проґрамі вызвучат пісні, вершы, прозаторскы творы. Постараме ся запрезентувати хоц маціцю част…

Заповіди проґрамів

Запрашаме до выслуханя 26. одтинка «Радийочытальні». На тот раз будеме бесідувати про творчіст клясика лемківской літературы, выдатну лемківску особливіст, писменника, фельєтоністу, публицисту, соспільного діяча, пропаґатора Лемковины і священника – Владиміра…

Заповіди проґрамів

Просиме на проґрам «Радийочытальня» присвяченый Іванови Головчакови – єдному з найбарже знаных лемківскых творців. I. Головчак знал описати аж і штоденны роботы в такій спосіб, же, чытаючы його вершы, пред…