Голосник

IPN dopytuje się w sprawie dokonania korekty na tablicy upamiętniającej akcję „Wisła”

0

Członkowie organizacji Zjednoczenia Łemków nadal nie skorygowali napisów na tablicy upamiętniającej 70. rocznicę przeprowadzenia akcji „Wisła”. Korekta miała polegać na dopisaniu informacji na temat wysiedlenia ludności łemkowskiej. W związku z tym sprawą ponownie zainteresowali się Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach.

Redakcja LEM.fm regularnie odwiedza dworzec w Zagórzanach i sprawdza, czy została zmieniona treść napisu na tablicy. Po kilku miesiącach oczekiwania przewodniczący Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach, dr inż. Paweł Małecki, powtórnie interweniował w tej sprawie, kontaktując się z przedstawicielami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. W reakcji na podjęte przez P. Małeckiego działania IPN wystosował pismo do prezesa zarządu Zjednoczenia Łemków, Stefana Kłapyka, (do wglądu poniżej).

Przypomnijmy, że z inicjatywy proukraińskiego Zjednoczenia Łemków zostały odsłonięte dwie tablice pamiątkowe – w Zagórzanach i w Sanoku (następne dwie tablice organizacja chce umieścić na dworcach w Nowym Targu i Oświęcimiu, zaś fundatorem piątej – w Przeworsku – ma być Związek Ukraińców w Polsce). Upamiętniają one wysiedlenia, które – według ZŁ – objęły wyłącznie ludność narodowości ukraińskiej. Zjednoczenie Łemków powołuje się na dokumenty wytworzone w czasie rządów Polskiej Patrii Robotniczej, która znajdowała się przy władzy w trakcie przeprowadzania akcji „Wisła”, będąc jednocześnie partią służebną wobec stalinowskiego reżimu.

Po interwencji Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w czerwcu br., Instytut Pamięci Narodowej wystosował pismo do Zjednoczenia Łemków z prośbą o korektę treści na tablicy w Zagórzanach. Po braku reakcji ze strony Zjednoczenia Łemków i kolejnej interwencji Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach we wrześniu IPN wystosował następne pismo do organizacji z prośbą o aktualizację sprawy.

W tej kwestii skontaktowaliśmy się telefonicznie z siedzibą organizacji. Informacje o braku korekty zapisu na tablicy pamiątkowej zostały przez ZŁ potwierdzone. Jednocześnie nie otrzymaliśmy konkretnej i wiążącej odpowiedzi na temat terminu, kiedy zostaną podjęte działania w tej materii. Otrzymaliśmy wyłącznie zapewnienie, iż „zajmie się tym” zarząd Zjednoczenia Łemków. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że proukraińskiej organizacji nie spieszy się do dokonania proponowanych przez Ruską Bursę i IPN zmian.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар