Голосник

ЛЕМ.фм – Фейсбук, Твітер, Інстаґрам…

0

Розвиток медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+  то не лем тото, што основне – штоденне інформуваня про вшелеякы вісти з общерусиньского світа, ци штоденне высыланя паругодинного проґраму в ефірі нажыво, та од того рока і штотыжньове печатаня панрусиньского тыжденника. Успіхів ЛЕМ.фм+ за остантній рік мож увидіти більше, хоц декотры аж за якысий час доцяп здомінуют лемківскій інформацийний простір. Не так давно інформували сме про розвиток порталю www.lem.fm в його языковій версиі, прото же єст він уж тлумачений і на анґлицкій язык, несучы ним найважнійшы інформациі з минулого та сучасного жытя Русинів цілого світа. Но, іщы дакус перше –  початком вакацийного періоду – пішла до не лем русиньского світа вістка про гейбы найбільший дотеперішний успіх ґрупы ЛЕМ.фм. То відоміст про признаня концесиі на наземне высыланя, за котром редакция вела вельорічны стараня. А перше лемківскє радийо уж неодолга буде мож слухати і через традицийны радийоплеєры на частотах 106,6 MHz на Лемковині (столп в Ґорлицях і околицях) і 103,8 MHz на чужыні (столп в Польковицях і околицях). Хоц оных редакцийных успіхів мож за 5 років діяльности припомянути іщы много, та гевсий текст буде про розвиток ЛЕМ.фм+ в шырокым інтернетовым соспільным світі, котрий фурт скоро розвиват ся в рамках всякых порталів.

Тото, же ЛЕМ.фм од самого зачатку фунґує і в просторі сіти Фейсбук, не єст гейбы чудом для хоснувателів той же плятформы. І так было через долший час, же zrzut-ekranu-2016-09-27-o-12-49-57редакция каждий пост, кажду статю, котра взріла світ на портали www.lem.fm давала і шерувала в сіти Фейбук, котра з рока на рік пожерат штораз більше чысло Русинів з ріжных кутиків світа. Охота професийоналізациі та – предовшыткым – замір дотертя до молодых ґенераций, заохотили покус редакцию до основаня фанпейждів ЛЕМ.фм в другых соспільных порталях. Но, і за Фейсбуком (называным Лемками по лемківскы ґамбокнижком) пришол час на Інстаґрам та Твітер, котрых в днешнім часі не зохабляют найважнійшы пресовы аґентуры, целебрити ци політикы.

Інстаґрам дає нам можніст публикуваня нескінченіст фотоґрафій та ґрафік, котрыма промуєме марку ЛЕМ.фм. Штоден бодай єдна знимка є додавана редакторами на наш фанпейдж в сіти Інстаґрам. Сут то головно знимкы заявляючы про тото, што робиме найліпше – радийо высылане нажыво. Окрем того, на Інстаґрамі публикуєме ґрафікы і знимкы повязаны з редакторском роботом, радийом, та очывидно знимкы представляючы красу нашой Лемковины.

З другого боку Твітер zrzut-ekranu-2016-09-27-o-12-53-02дає можніст презентуваня не лем знимок, але і вшыткых статій, якы перше публикуваны сут на нашым інформацийным портали. Подібні як на Фейбуку, кажда статя – ци то з обшыри вісти, культуры, коментарів, ай фотореляций – є шеревуна на твітеровым фанпейжды ЛЕМ.фм, де старчыт войти лем в залучений мотузок і одраз заходите на порталь www.lem.fm.

Бытуваня в социяльных сітях то за останій час не лем фанпейджы медияльной ґрупы. Кус зо сміхом, кус поважні редкация рішыла основати профіль для першой лемківской маскоткы-чачка радия ЛЕМ.фм. То малпятко Лемусь Русинко, котре од недавна жыє собі в віртуальным світі Фейсбука. Має уж кусіся знаємых. Дуже подорожує, одвиджаючы не лем Карпатску Русь (видно по знимках Лемусь был уж в Рускій Бурсі і Пряшові), але і пішол за далекій океан, аж до Бразилиі. З того, што повідал редакцийным камаратям, в плянах має ходити іщы дальше і іщы частійше. Но будеме видіти, як му підут тоты його екстраваґантскы екскурсиі. Ціль певно має єдну – промоцию медий ЛЕМ.фм. 🙂

Фейсбуковий фанпейдж ЛЕМ.фм найдете за тым мотузком, Твітеровий гев, а попозерати на нашого Інстаґрама можете сміло і ту. Но, а Лемуся Русинку слідте і додавайте до знаємых. Буде ся тішыл!

lemus_rusynko

Лемусь Русинко як раз в Пряшові

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскый

Народжений на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар