Голосник

Оля Пелехач лавреатком в конкурсі на оповіданя про культуру меншыны!

(на знимці од лівой: Мадзя Кузмич, Оринка Вірхняньска, Оля Пелехач)

Маме превелику чест принести вам выняткову віст – днес, т.є. 8. червця, в Новым Санчы проходило розвязаня конкурсу Культура нацийональных меншын малювана словом – конкурс на верш, або оповіданя і більшіст нагродженых та выріжненых місц заняли діти і молодіж зо своіма писаныма творами про лемківску культуру.

Нагороды признано в двох катеґориях: клясы 4-6 основной школы і клясы 1-3 ґімназиі. Участникы прислали аж 48 творів. Темы, на якы треба было прислати конкурсовы працы, то: толеранция і дружба та обряды і звыкы. Діти і молодіж зосередили ся на описаню пятьох нацийональных і етнічных меншын: лемківской, ромской, ормяньской, украіньской і жыдівской.

І місце в катеґориі основных шкіл заняла Оля Пелехач (школа в Ґладышові, учытелька Варвара Дуць) з оповіданьом Kapsuła czasu, ІІІ місце занял Юлиян Фурман (школа в Ганчові, учытелька Анна Дильонґ), а выріжніня Мадзя Кузмич (школа в Ґладышові, учытелька Варвара Дуць)

ІІ місце в катеґориі ґімназий занял Павел Феціца (школа в Устю Ґорлицкым, учытелька Варвара Дуць), ІІІ місце жырі конкурсу признало Марисі Канюк (школа в Устю Ґорлицкым, учытелька Варвара Дуць), а выріжніня Наталиі Копыстяньскій (школа в Брунарах, учытелька Анна Рыджанич).

Конкурс оголошений был для учеників з обшыри: міста Новий Санч і ґорлицкого, лимановского, новотаржского, татряньского та новосандецкого повітів. Орґанізатором был Малопольскій Центр Досконаліня Учытелів Осередок Досконаліня Учытелів в Новым Санчы.

(фот. Варвара Дуць)

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі