Голосник

Рекреацийна стежка над Климківскым Озером

0
14. червця/юнія 2018 р., перед початком выіздового посіджыня Заряду Малопольского Воєвідства в Ґорлицях, маршалок Яцек Крупа і Лешек Зеґзда, член ЗМВ, передали дофінансуваня на побудуваня рекреацийной стежкы над Климківскым Озером.

До кінця т.р. над Климківскым Озером буде побудувана нова рекреацийна стежка долга на більше як 4 км. На яр, літом і на осін будут мочы єй хоснувати любителі пішых прогульок і біциклисты. Зимом буде місцьом урокливой трасы для літаків на лыжах. Новий пут буде вызначений над озером на обшыри двох ґмін: Ропы і Устя Ґорлицкє, а лідером проєкту є ґорлицкій повіт.

В рамках інвестициі заплянувано не лем зрыхтуваня самой трасы, але тіж зробліня цілой туристичной інфраструктуры – выгідных лавок, інформацийных таблиц та роверовых стояків.

Кошт проєкту то приблизно 4 млн зл, з чого 3 млн зл то унийна дотация з Реґіонального Операцийного Проєкту Малопольского Воєвідства на рокы 2014-2020.

Побудуваня трасы над Климківскым Озером то не єдиний унийний проєкт в тій околици. Ґміна Санкова завдякы дотациі, більше як 2 млн зл, з того самого проґраму зреалізує проєкт, в рамках котрого утворений буде м.ін. парк родинной рекреациі на Маластівскій Маґурі, траса літаня на лыжах та Центр Літаня на Лыжах і Родинной Рекреациі в Кривій. Інвестиция закінчыт ся в половині будучого рока.

Фот. Маршалківскій Уряд Малопольского Воєвідства


Климківка то село, котре находит ся в середній Лемковині. Давнійше розтігалa ся в долині вздолж лівого берега Ропы, ниже Устя Руского. Село было заляне і на його обшыри тепер є неприродне озеро, котре зобрало ся на запорі вознесеній ниже старой Климківкы.

Село перший раз споминане было уж в 1435 р., коли то Враш з Лоси продал го разом з Лосьом брату Павлови Ґладышовы. Пізнійше Климківку переняли Браніцкы. В 1581 р. село чыслило сім волошскых ґаздівок і єдно шолтыскє. Кінцьом ХVI ст. Потоцкій купил од Браніцкого пару сел, в тым Климківку, і утворил з них тзв. Климківскій Ключ, котрий мал єдного властителя і был спільні заряджаний. Судово-адміністрацийна спільнота сел проявляла ся на спільным збірным або руґовым суді зо своім війтом і лавом, в склад котрой входили шолтысы з каждого села. Окрем того, кажде зо сел мало свій сельскій уряд з шолтысом і лавниками. В XVII ст. маєток поділено серед трьох братів Потоцкых. В наступных столітях Климківка парократні зміняла властителів. З 1685 р. походит перша записка про церков, хоц особа священника выміняна єст уж парудесят років скорше. Подля місцевой традициі в XVII ст. загородом на місцевым дворі занимати мал ся Голандец, котрий привюл гын незнаны скорше компері (!). В околици Климківкы в половині ХІХ ст. зачато примітивні выдобывати ропу. В часі І світовой войны розвинул тоту діяльніст товдышній властитель фольварку Ян Стапіньскій. В меджевоєнным періоді село чыслило близко 500 жытелів. Были то передовшыткым Лемкы. Список выказал тіж Поляків і Жыдів.

В 1947 р. рускых жытелів села выселено, село опорожніло. В 70. роках минулого ст. порішено побудувати запору. Будова тырвала парунадцет років, скінчено ю в 1994 р. Тама має долгіст 210 м, максимальна высокіст выносит 33 м. Цілий аквен чыслит близко 4,5 км долгости, його пересічний простір то 266 га, а максимальна обємніст то 43,5 млн кубів. В звязку з будовом запоры необхідным было перенести ориґінальну церкву, котра находила ся в долині. Муруваний храм покровы Успіня Пресвятой Богородиці побудувано в 1914 р. попри іщы істніючій, деревяній церкви. Архітектура новой церкви ріжнила ся од стилю стрічаного на Лемковині. Звінчена была аж пятьома стрілистыма вежычками з банями. Коли высаджено ю в повітря в 1983 р. при чыщыню дна будучого озера, не зроблено рекомендуваной консерватором памяток інвентаризациі, а зреконструуваний на вознесіню храм міцно ся ріжнит од ориґінального выгляду церкви.

Озеро є найбільшом атракцийом околиці, притігат десяткы туристів і аматорів водных спортів.

На інчы архівальны знимкы з Климківкы позерайте на странах діґітального архіву колекциі Тур-Тоднос з нашого сайту за мотузком: www.lem.fm/archiwa.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментар