Голосник

Свідник їднать з інвесторами. Хотять притягнути молодых назад

0
Місто Свідник їднать із трьома інвесторами, котры бы там могли вытворити 70 аж 90 новых робочіх місць. Про словацьку державну аґентуру TASR то повіла пріматорка Свідника Марцела Іванчова. Меджі пріоріты належыть і то, жебы ся молоды вернули назад.

Місто не планує великый промысловый парк, но путь видить в тім, же дає інвесторам ку діспозіції будовы, котры має на продай.

Притягнути молодых назад

„Плануєме зцілити фундушы, котры мають різных маїтелів. Назвийме то меншый промысловый парк, де бы сьме знали выбудовати інфраштуктуру і запропоновати просторы або може і збудовати галу на міру про конкретного інвестора,“ повіла про аґентуру Іванчова.

За їй словами хотять до міста притягнути нелем турістів, котры там пережыють вікенд. Місто має велику і складно досягнутельну амбіцію – притягнути і молодых людей, котры одышли, назад до міста, і то так, же ся їм дають можливости на квартелі і робочі місця. Того часу є в місті приблизно десять вольных містьскых квартелів, котры має Свідник ку діспозіції про тых, котры бы мали інтерес прийти там жыти і робити. Так само ся роздумує о збудованю новых квартелів.

Свідник подля Іванчовой не має інтерес о векшы інвестіції, котры бы вытворили наприклад по 200 робочіх місць, бо кедь одыйде єден такый інвестор, в місті є то веце чути як одход малой фірмы.

Будуть пробовати партіціпатівный розрахунок

Першов векшов вызвов новой пріматоркы, котра была выбрата в новембровых комуналных выборах, є за їй словами схваліня розрахунку на 2019-ый рік, кедьже Свідник є моментално в розрахунковій провізорії.

Так само Іванчова про аґентуру TASR повіла, же є портібне стабілізовати одділіня будованя на Містьскім уряді, докінчіти проєкты, котры были розбігнути. Но Свідник хоче зачати і новы проєкты. Наприклад методу партіціпатівного розрахунку, в рамках котрого о части грошей вырішують самы жытелі міста і можуть встановити, што ся за тоты фінанції буде в місті робити.

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар