Голосник

Світла школа

Вшыткым знатя, што чысленны реформы освіты піднесли рівен сучасного шкільництва такой під небеса, де ясне сонце світит. А і вчыня русиньского языка зазнало такого проґресу, же декотрым на лекциях языка остає лем грати в компутеровы гры, вчыти ся малювати, або співати.

Наша підредакция Фафринді ани сой не думат, же днешня сатира тыкат ся вечерніх шкіл русиньского языка, котры успішні веде здружыня Колысочка. То єст більше о тых ученниках, котрым лем фиґлі в голові, а не школа. А вечерні школы любиме і підпорюєме. Хоц бы і реклямуючы іх в нашій Ґазеті для карпаторусиньского народа.

08

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі