Голосник

XIII Світовий Конґрес Русинів одбуде ся в днях 19.-21. червця 2015 р. в місті Дева в Румуніі

0

Світова Рада Русинів приняла, што XIII Світовий Конґрес Русинів одбуде ся в днях 19.-21. червця 2015 рока в місті Дева в Румуніі (Семигород). Посвячений він буде 15. річниці покликаня Культурного Товариства Русинів Румуніі (Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania).

Рада рішыла выбрати Юрия Шыповича з Підкарпатской Руси на шередактора часопису “Голос Русина”, котрий є пресовым орґаном Світового Конґресу Русинів. Окрем того, Рада дала рекомендацию приняти до чысла членів Світового Конґреса Русинів – Меджереґіональну Общественну Орґанізацию «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИНОВ» з Росийской Федерациі. Про принятя Русинів з Росиі рішыти мат конґрес, а Рада буде внескувала о тайне голосуваня в тій справі.

Найбарже емоцийном частю засіданя была внескувана ведучым Стоваришыня Лемків Андрийом Копчом справа позбавліня членства в Конґресі делегаций Русинів з орґанізаций:

  1. Асоцияциі Русиньскых Орґанізаций з ЗША і Канады,
  2. Здружыня Русинів Ческой Республикы,
  3. САРО – Словацку Асоцияцию Русиньскых Орґанізаций. 

Як пояснил внескодавця, вымінены орґанізациі не платят членского і не берут участи в засіданях рады (САРО не має свого представника в раді – од автора ґ).

В польній согласности СРР приняла рекомендацию для Конґресу о вылучыня тых орґанізаций. Присутны доєднали ся тіж што до посліднього перед Конґресом засіданя Рады, котре скликане буде початком мая в Будапешті.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар

XIII Світовий Конґрес Русинів одбуде ся в днях 19.-21. червця 2015 р. в місті Дева в Румуніі

0

Світова Рада Русинів приняла, што XIII Світовий Конґрес Русинів одбуде ся в днях 19.-21. червця 2015 рока в місті Дева в Румуніі (Семигород). Посвячений він буде 15. річниці покликаня Культурного Товариства Русинів Румуніі (Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania).

Рада рішыла выбрати Юрия Шыповича з Підкарпатской Руси на шередактора часопису “Голос Русина”, котрий є пресовым орґаном Світового Конґресу Русинів. Окрем того, Рада дала рекомендацию приняти до чысла членів Світового Конґреса Русинів – Меджереґіональну Общественну Орґанізацию «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИНОВ» з Росийской Федерациі. Про принятя Русинів з Росиі рішыти мат конґрес, а Рада буде внескувала о тайне голосуваня в тій справі.

Найбарже емоцийном частю засіданя была внескувана ведучым Стоваришыня Лемків Андрийом Копчом справа позбавліня членства в Конґресі делегаций Русинів з орґанізаций:

  1. Асоцияциі Русиньскых Орґанізаций з ЗША і Канады,
  2. Здружыня Русинів Ческой Республикы,
  3. САРО – Словацку Асоцияцию Русиньскых Орґанізаций. 

Як пояснил внескодавця, вымінены орґанізациі не платят членского і не берут участи в засіданях рады (САРО не має свого представника в раді – од автора ґ).

В польній согласности СРР приняла рекомендацию для Конґресу о вылучыня тых орґанізаций. Присутны доєднали ся тіж што до посліднього перед Конґресом засіданя Рады, котре скликане буде початком мая в Будапешті.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар