Голосник

LXIII засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын

0
13. червця/юнія 2018 р. в просторах Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі в Варшаві зачало ся LXIII засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын.

На початку засіданя підсекретар стану в Міністерстві Нацийональной Едукациі бесідувал о проблемах тыкаючых вчыня меншыновых языків в ситуациі реформуваня освітового систему в Польщы. Головны застережыня, якы односят ся до вчыня материньского языка, зголосил представник німецкой меншыны.

Потім урядник в Крайовій Раді Радийофоніі і Телевізиі, Ярослав Фірлей, презентувал аналізу можливости присутности меншын в публичных медиях. Зазначыл, што закон – Устава о радийофоніі і телевізиі, дає притиск на презентацию інформацийных проґрамів в меншыновых языках в публичных медиях. Як залучник до выступліня опубликувана єст статистика присутности поєдных меншын в публичных медиях. Надале єст нормом, што лемківска/русиньска меншына лишена єст доступу до державных медий і, што за тым іде, можливости презентуваня свого материньского, русиньского языка, інформаций, поглядів і вшелеякых проявів культуровой лемківской достоменности. Выступліня представника Міністра Культуры і Нацийональной Спадковины зосередило ся в тым пункті на маітельскым дозоруваню, якє веде Міністер над діяльністю публичных медий при захованю незалежности, особливо, коли іде про проґрамовы пляны в радию і телевізиі.

В критичным становиску меншыновой стороны, представленым властям медий, не нашло ся жаданя реалізувати обовязок лемківскых проґрамів. Лемківскы представниы в комісиі не зголосили ниякых потреб Лемків в тій обшыри.

В порядку засіданя сут м.ін. інформация Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі про розподіл дотаций признаных на 2018 р. на задачы, цілю котрых є охорона, підтриманя і розвиток культуровой достоменности нацийональных і етнічных меншын та підтриманя і розвиток реґіонального языка. В тым пункті інформацию представила директор Выділу Нацийональных і Етнічных Меншын – Тереса Карчмарек. В дискусиі міцно вызвучал голос представника білоруской меншыны, Яна Сычевского, якій алярмувал о фінансуваню проєктів новых орґанізаций коштом інчых, а головно Білоруского Соспільно-Культурного Товариства. Систем забераня грошы на діяня ведены самоурядами, на імпрезы зосереджены на гуляня і співаня, горозит знищыньом основ білоруской культуры в Польщы, а того рода діяня Mіністра тыкают ся тіж ріжных інчых меншын.

Мирослава Копыстяньска, яка представила ся як Лемкыня, повіла, же без підпоры Miністра лемківска достоменніст не буде могла быти розвивана, а Лемкы згынут. Штефан Дудра, котрий зазначыл, же репрезентує пару лемківскых орґанізаций, апелювал до стороны уряду о скорше присыланя материялів, якы мают быти дискутуваны на комісиі.

В четвертым пункті шорового проґраму дискутувана была справа ратуваня спадковины татарской меншыны. Потім зас директор Департаменту Віроісповідань та Нацийональных і Етнічных Меншын в МВСіА розпочал вступну дискусую на тему покликаня меншыновых інституций культуры. Представничка Міністра Культуры повіла, што дотля міністер веде і фінансує три меншыновы інституциі культуры, і не передвидує покликувати ниякых новых меншыновых інституций культуры.

На нового спілведучого Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын был номінуваний представник украіньской меншыны, Григорий Куприянович з Люблина.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар