Голосник

Явожно 1943-1956 – наукова конференция

0
Директор Музею Міста Явожно просит до участи в ІІІ загальнопольскій науковій конференциі Лаґєр двох тоталітаризмів. Явожно 1943-1956. 

Вчас конференциі запрезентуваных буде вісем рефератів присвяченых істориі явожняньского лаґру. Мают они пошырити знаня на його тему. Окрем выступлінь науковців, орґанізаторы придумали стрічу і дискусию з бывшыма політичныма вязнями – Вінцентым Б. Пыком і Лонґіном Росіцкым. До лемківскых тем навяже Єва Міхна з Ягайлоньского Університету, яка выголосит реферат пн. «Лаґєр в Явожні в наррациях лемківской спільноты памяти».

Конференция буде проходила в пятницю, 15. червця/юнія 2018 р., в Молодіжным Культурным Домі в Явожні, котрий побудуваний є на обшыри бывшого лаґру. Подія орґанізувана є в рамках проєкту «Орґанізация споминів 75. річниці сотворіня Лаґру двох тоталітаризмів в Явожні» дофінансуваного з середків Міністра Культуры і Нацийональной Спадковины з проґраму Підпора самоурядовых культурных інституций – покровителів памятных місц. Більше про порядок конференциі на сайтах Музею Міста Явожно за мотузком.

Назва Лаґєр двох тоталітаризмів є хоснована в історийоґрафіі на окрисліня трьох ріжных таборів, якы функцийонували в тым самым місци і єден по другым. В роках 1943-1945 был ту підлаґєр KL Auschwitz: Neu-Dachs. В 1945 р. комуністичны власти переняли понімецку інфраструктуру і сотворили Центральний Лаґєр Працы Явожно. В 1949 р. ліквідували таборы працы. В тым часі в Явожні зачала ся перебудова ЦЛП на потребы будучого експериментального арешту для молодых вязнів, котрий функцийонувал в роках 1951-1955. В січни/януари 1956 р. переформувано го в Центральну Вязницю Явожно, яку остаточні ліквідувано в серпни/авґусті того-ж рока. Товды был конец тринадцетрічной істориі явожняньского лаґру. Тот табір то місце символичной стрічы нацизму і комунізму.

Радийо Руской Бурсы ЛЕМ.фм тримат медияльний патронат над конференцийом Лаґєр двох тоталітаризмів. Явожно 1943-1956.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар