Голосник

Євгеній Фенцик – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Рід Фенциків выдал на світ вельоx священників і патріотів, а межде нима Євгенія Фенцика. До чысла народныx будителів Підкарпатской Руси треба зарахувати і того грекокатолицкого священника, літерата, драматурґа, редактора і соспільного діяча. Як редактор часопису “Листок” заанґажувал до спілпарцы найвидатнійшых свого часу Александра Павловича, Юлия Ставровского-Попрадова, Івана Митака і інчых. В своіx твораx, поза любовю до народу выражал захопліня так популярным в ХІХ ст. панславізмови. В совітскым періоді Євгеній Фенцик был міцно очорняний критиками, а головном того причыном был факт, же не писал по украіньскы. В очах народу не стратил свойой чести николи.


Hа премєру «З лемківского архіву» запрашаме в пятницю о 20.00 год. Лем в лем.фм!

Шеруй.

О авторі

Павел Ханас

Новеско-лабівскій любитель істориі Балканів і габсбуржской монархіі. Обсерватор розвитку медженародовой політикы і русиньской культуры во вшыткых куточках світа.

Коментарі