Голосник

З кумом добрі

0

Лемко – ґазета для народа – ч. 9. за 1912 р. приносит іщы єден парадний арґумент на тото, же добрі тым, што мают куму. Така кума все знат потішыти кума. Хоц бы і не было про ню порожнього місця.

сідити

сідити

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар