Павел Ханас

Павел Ханас

Новеско-лабівскій любитель істориі Балканів і габсбуржской монархіі. Обсерватор розвитку медженародовой політикы і русиньской культуры во вшыткых куточках світа.

Іван Зейкан – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Івана Зейкана не мож зараxувати до чысла русиньскыx будителів, бо ним не был. Але напевно, як перший карпатскій Русин, зробил медженародну карєру в од Мадриту аж по Петербурґ в дипломатичній службі Петра Великого...

Євгеній Фенцик – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Рід Фенциків выдал на світ вельоx священників і патріотів, а межде нима Євгенія Фенцика. До чысла народныx будителів Підкарпатской Руси треба зарахувати і того грекокатолицкого священника, літерата, драматурґа, редактора і соспільного діяча. Як редактор часопису...

Лемконалиі 2016 во Вроцлаві

Лемківска молодіж, котра студиює во Вроцлаві, сердечні просит вшыткыx оxочыx на Лемконалиі 2016. То подіі орґанізуваны вчас студентскыx Ювеналий, якы проxодят во Вроцлаві в маю каждого рока і сут торжеством вшыткыx вроцлавскыx...

Еміль Кобулей – музык европейского рівня – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Еміль Кобулей музык высокого рівня родом з села Поляна на Словациі. Жыл і вчыл ся  на Мадяраx і Украіні. Найліпшы артистичны шліфы осягнул во Львові на Музычній Консерваториі, але ціле жытя звязаний...

Мария Пільцер, перша акторка Підкарпатской Руси – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Мария Пільцер (1912 - 1976) поxодила з родины німецкыx кольоністів, якы прибыли на Підкарпатску Русь. Науку здобыла в учытельскым напрямі, але єй жытьовом пасийом был театр, котрий називала святыньом xудожництва. Посвятила йому...

Штефан Фенцик – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Штефан Фенцик (1892-1946) - был політиком, діячом, музыком і священником, якого в меджевоєнним часі на Підкарпатскій Руси іщы не было. Был чловеком вельоx професий. Студиювал теолоґію, філософію, право і наукы музычны. Борол...

Др Іван Шлепецкій – дохтор і літерат «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Особа дра Івана Шлепецкого то шумний примір того, же кажду професию мож лучыти з красным гобби і посвячати вельо часу для пошырюваня знаня о своім народі. Іван Шлепецкій был дохторьом, але вельо часу і...

Йоан Чургович – вікарий на тяжкы часы – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Днеска в проґрамі про Йоана Чурговича (1791-1862), грекокатлицкого священника, родженого в селі Новоселиця на Підкарпатскій Руси. Зо студий в Відни вернул до вітчызны вчас епідеміі xолеры і селяньского повстаня. По завішыню єпископа...

Концерт о цертифікат CIOFF «Ластівочкы», IІІ част – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

Днеска уж третя і послідня част концерту Ластівочкы, котра борола ся о цертифікат CIOFF. В днешній реляциі почути буде мож стилізуваний проґрам ансамблю, а по ним вельо добрыx слів і оцін, якы выголошены...

Концерт о цертифікат CIOFF «Ластівочкы» – «З лемківского архіву» – пятниця, 20.00 год.

«Ластівочка» зробилa мільовий крок і перескочыла рівен, котрий, як дотепер спосеред лемківскыx фольклорных ансамблів, повело ся осягнути лем ансамбльови «Кычера», і отримала цертифікат CIOFF. Тото потверджат, же «Ластівочка» презентує унікальний проґрам і высокій рівен фольклору,...

“Ластівочка” з цертифікатом CIOFF

В суботу, 7. лютого/фебруара, в Шпротавскым Центрі Культуры одбыл ся верифікацийний концерт ансамблю Стоваришыня Лемків "Ластівочка"  о цертифікат CIOFF. Задача тота не была легка дла членів ансамблю. Ансамбль оціняний был през професийныx...

“Ластівочка” з цертифікатом CIOFF

В суботу, 7. лютого/фебруара, в Шпротавскым Центрі Культуры одбыл ся верифікацийний концерт ансамблю Стоваришыня Лемків "Ластівочка"  о цертифікат CIOFF. Задача тота не была легка дла членів ансамблю. Ансамбль оціняний был през професийныx...

Page 2 of 8 1 2 3 8