Автор Наталія Малецка-Новак

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Заповіди проґрамів

Запрашаме на десятый одтинок авдициі «Радийочытальня». Днес будеме споминати Михала Нестерака, лемківского выдатного літерата, жертву І світовой войны. Михал Нестерак вродил ся 24. марця 1894 р. в Мушынці. Зараз по…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. марця 2020 р. Дороговы інвестициі м.ін. в Малопольщы і на Шлезку Ресорт інфраструктуры поінформувал, што міністер Анджей Адамчык принял до реалізациі…

Культура

В жытя вошли черговы органичыня введены через польскій уряд, жебы застопувати пошырюваня ся коронавіруса, то заказ згромаджынь і безпричынового выходжыня з хыжы. Можеме выйти лем в оправданій ціли. Не діют…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 25. марця 2020 р. Злегшыня для бенефіциєнтів дофінансувань з Евросоюзу Коронавірус має влияня не лем на наше здоровля, тіж на економіку. Самоуряд…

З природы

В моменті коли чловек ограничыл свою діяльніст, в природі вшытко спокійні іде своім одвічным порядком. З зимуваня вернула уж більшіст журавлів – в полудньово-східній Польщы явили ся ключы тых птахів.…

Заповіди проґрамів

Ґеорґа Філіппа Телемана уважат ся за єдного з найважнійшых композиторів І половины XVIII столітя. Уж за жытя здобыл велику славу. Ґеорґ Філіпп Телеман жыл в роках 1681-1767. Был німецкым композитором,…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 20. марця 2020 р. На Словациі інформациі про коронавіруса і по русиньскы В звязку з актуальном ситуацийом пошырюваня ся коронавіруса в Европі…

Вісти

З нагоды 30. річниці самоурядів в Польщы «Ґазета Выборча» орґанізує плебісцит СуперМіста. Разом з чытачами хотят выбрати найбільшы осягніня польскых міст протягом 30 років. Ци Ліґниця або Любін заслугуют на…

Сумар дня

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 18. марця 2020 р. Лем через Барвінок і Хыжне В звязку з пандемійом коронавіруса поєдны державы постепенно заперают своі границі. Перед парома…

Вісти

Минулого рока в зимовым сезоні в Креници продано коло піл мілийона нічлігів. Тепер ани нихто не подумат о такых статистиках. Крениця є добрі знаном туристичном дестинацийом та попуярным курортом. Прожыват…