Вісти

Вісти

В звязку з пандемійом коронавіруса поєдны державы постепенно заперают своі границі. Перед парома днями своі переходы закрыла Словацка Республика і Польща. Самособом закрыты сут переходы, котры лучат Лемковину з Пряшівском…

Вісти

В четвер, 5. марця 2020 р., бургомайстры і війтове ґмін ґорлицкого повіту вели бесіды вєдно зо старостком ґорлицкого повіту Марийом Ґубалом о проєкті Стратеґія Малопольща 2030. Основны проблемы повіту На…

Вісти

Мадярьско буде і далше блоковати стрічі рады НАТО-Україна, покля ся не вернуть на Україні права меншынам. У віторок 10-го марца 2020-го року то повів Петер Сіярто, мадярьскый міністер загранічных діл.…

Вісти

В звязку з надходячыма президентскыма выборами в Польщы, котры пройдут 10. мая тр., Бернард Ґайда, ведучый Союзу Німецкых Соспільно-Культурных Стоваришынь в Польщы, подал писмо зо звіданями до кандидатів на Президента…

Вісти

На старім путницькім місці ґрекокатоликів на Земпліні, в селі Клокочів в окресі Михалівці, выникне путницькый центер. Його основный камінь посвятив в суботу 7-го марца 2020-го року апостольскый адміністратор Кошыцькой ґрекокатолицькой…

Вісти

Міністер загранічных діл і европскых справ Словацькой републікы Мірослав Лайчак уділив у понедільок 9-го марца 2020-го року Золоты плакеты міністра. Плакеты дістали орґанізація GLOBSEC, представитель мімовладного сектора Павол Демеш, соціолоґічка…

Вісти

Жыючы в польскых Карпатах беркуты того рока токуют слабше як в попередніх роках. Не вшыткы пары заберают ся будувати і однавляти своі гнізда. В тій части Польщы жыє коло 30…

Вісти

Зроблят новый туристичный пут, якій получыт Ожынну з Розтоками, выремонтуют орґаны, зорґанізуют концерты, спектакль, печатаный буде альбом, поставлят фіґуру ката в Бічы. То лем част діянь, якы реалізуваны будут в…

Вісти

Кінцьом листопада/новембра минулого рока публикували сме інтервю з супружеством Мєшком і Каролином Станіславскыма, котры зорґанізували інтернетову колекту грошы. Хтіли выкупити кавальчык ліса коло Мысцовой і, як то окрислили, «оддати му…

Вісти

По 8.00 год. в середу, 4. марця 2020 рока, зачала ся пресконференция шефа польского Міністерства Здоровля, Лукаша Шумовского, на котрій представлено актуальный статус борбы з пандемійом коронавіруса. Міністер заявил, што…

Вісти

Польскій омбудсман Адам Боднар дал інформацию о чыслі порушынь прав нацийональных і етнічных меншын, якы были ним достережены. Подля рахунків в роках 2018-2019 в Бюрі Омбудсмана было піднятых бл. 40…