Коментарі

Доповід проф. Гальчака про історию Лемків

Дня 14 марця 2014 рока в Фундациі св. Володимира в Кракові проходила стріча з проф. Богданом Гальчаком. Єй основном подійом была доповід під наголовком Найдавнійша істория Лемків на основі джерел (pol. Najdawniejsze dzieje...

Без ґверу

Покля ся в остатнім часі ведуть діскузії о тім, яка нас чекать найблизша будучность, з тым, же ся рахують три можливы варіанты – велика война, мала україньска война або студена война міджі...

Проф. Олена Дуць-Файфер для радия лем.фм про маніпуляциі і неправильнoсти при покликуваню і одкликуваню лемківскых передставників в комісиі спільній.

Коментар проф. Олены Дуць-Файфер про обґрунтуваня одкликуваня передставникa Лемків в Спільній Комісиі. Секреты выборів, принципы одкликуваня, консультаций і політычны інтересы. Кому залежыт на ослабліню лемківскых нацийональных стремлінь? Хто ся не боіт ясно окрилслити себе як Лемко, і лемківска...

Тіньовый театер

Нелоґічность того, жебы довєдна в Польщі рішыли за Русинів – Лемків орґанізації, котры ясно голосять ся к окремому русиньскому народу зо своїм языком, історійов і културов а орґанізації, котры лем на Русинах...

Індіферентны стишкы…

Тішить ня, же Микола Бобинець, як єден із членів Світовой рады Русинів, підписав писмо адресоване народному депутатови Україны Іванови Бушкови, де вєдно з далшыма 4-ма орґанізаціями выразили неспокійность зо зрушіньом Закона о...

Олена Шіналі Мондич – «З лемківского архіву» – четвер, 21.00 год.

Русиньскы „cover“ верзії

Минулу суботу ся мі дістало такой почливости іти до Руськой Бурсы. Мав єм там выступати в рамках концерту, котрый быв презентаційов нового албуму Пісні і співанкы Петра Мурянкы 2. На тім албумі...

Біциґльовий райд по Лемковині

Дожыти ся ярі

Люблю приход ярі. Кідь рослины помалы зачінають выходити спопід земли, стромы пустять першы зелены листкы і квітя, кідь вшытко, ціла земля зачне якось пахнути. Пахнути новым жывотом. Новый жывот, по сивой осени...

Радийо ЛЕМ.фм глядат 9 таємных орґанізаций

З причыны вельох звідань од слухачів нашого радия о таємне чысло 9 орґанізаций, якы мали бы поперати Штефана Гладика як свого репрезентанта в Спільній Комісиі Уряду та Народовых і Етнічных Меншын, рішыли сме...

Народ лем єден, но ні україньскый..

На засіданю Світового конґреса Русинів в Ужгороді, в 2013 році, єден з найбівшых, і дость неґатівных одозв, выкликало прочітаня позіції Русинів Северной Америкы ку Світовому конґресу. В крітічнім матеріалі было окрім іншого...

Што Настці по голові ходит? – Матура з лемківского языка оком учытеля і учеників

Тризуб до хырбету

Русиньска філолоґія мала до минулого року заступліня на універзітах в трьох державах. В Польщі, на Словакії і в Мадярьску. Нажаль, вдяка рішаню, котре чекало нашу лінґівістіку в Мадярьску є днесь там навчаня...

Доправды аж 9 “лемківскых орґанізаций” протестує против дотациі для лемківской філолоґіі? – XLI засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын.

Дня 18. грудня 2013 рока в Варшаві, в Міністерстві Адміністрациі і Цифризациі, проходило XLI засіданя Комісиі Спільной Уряду і Народовых і Етнічных Меншын. Запрашаме до прочытаня фраґменту того засіданя, на котрым, медже інчыма, дознати...

Page 53 of 56 1 52 53 54 56