Погляды

„Добра меншына”

Днесь єм по може трьох рока стрітнув єдного знамого. По дакілько речінях, котры сьме собі вымінили тіпу „як ся маш“, або „одкыль ідеш“, мі знамый повів: „Вы сьте добра меншына.“ Радість з...

Множіня діліньом

Вєдно з кінцьом школьского рока пришла про україньску, ці „русиньско-україньску“ меншыну смутна вість. Далшы дві школы з навчальным языком україньскым кінчать. Є в них мало дітей і Словакія з довгодобого горізонту ани...

Конґрес школярів

Є конець юна і діти кінчать школу. Будуть мати вакації. В жывоті школяря є то векшынов так, же в тых першых класах домашні задачі робить під контрольов родичів, або родичі му їх...

То был Русин, котрий ся стал світомзнаным артистом

Русины? Варгол, голосы і каларабы

Перед дакілько днями єм собі в єднім із словацькых денників прочітав, же Словакія ся на будучорічній выставці Expo 2015 буде презентовати, окрім іншого, Варголом. Образ Варгола має быти головнов домінантов словацькой части...

Тихый Голос Русина

Недавно ся стрітили заступцове Рады Европы в Братіславі зо заступцями народностных меншын, котры жыють на Словеньску, в тім чіслі і зо заступцями Русинів. Міджі головны пункты, котры были на стрічі акцентованы европскыма...

Поломництва на св. Гору Явір

Высівскы паритеты

На преславній секретній стрічы в Высовій дня 31. січня 2013 рока («Ватра» но. 2/2013), в котрій взяло участ пару діячів, в тым Штефан Гладик, котрий не признає Лемків як етнічной меншыны, Богдан Ґоч...

Візія є добра або хто мать досправды будовати?

В суботу быв участный засіданя Округлого стола Русинів Словеньска Віктор Ясань, котрый є повіреным ґенералным директором Словацького народного музею, якого частьов є і русиньскый музей в Пряшові. Темов бісіды было русиньске музейницьтво....

Перемовліня ведучого Руской Бурсы на соймі РОС.

Перемовліня ведучого Руской Бурсы на соймі РОС.

Чесны председове, дорогы – президийо, делеґаты і вшыткы присутны. Хотіл бым поздоровити Вас вшыткых од нашой орґанізациі, котра одкликує ся прямо до найстаршой, найдолше еґзистуючой соспільной русиньской організациі, т.є. до основаного в...

Page 81 of 86 1 80 81 82 86