Заповіди проґрамів

Вступне до контроли – четвер, 20.00 год.

Просто з Пряшова, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з актуальныма справами з русиньской обшыри. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути...

Потягом з Ясла до Конечной? – „Реґістер Забытків” – середа, 20.00 год

В днешнім проґрамі, на желаня єдного зо слухачів, в радийовий Реґістер Забытків вписуєме забыткову трасу Ясло-Змигород-Конечна, яка мала быти получыньом той части Галичыны з Уграми. Дознате ся м.ін. яка была передвиджена максимальна скоріст потягу...

“Тыжден допереду” (нажыво) – Як ся веде ведучым? – понедільок, 20.00 год.

Ци дале буде по старому? Ци молоды будут барже безкомпромісовы, ци конформістычны? Нам уж ся пояснило і оповіме вшыткым - як все - про незнане будуче. В проґрамі "Тыжден допереду" по 20.00 год. одповіме...

Слуховиско – П. Мурянка – А Вісла дальше плыне – понедільок 20:00

Хоц час може уж не тот, але мы просиме на спомины Мурянковой Велиі. Чым пахніло Рождество в хыжы Трохановскых? Якы традициі запамятал малий Патрусь, а якы хоснує великій Петро? Того дознате ся...

Дальша бесіда з Адамом Голодиньскым в проґрамі „70%” – субота, 21.00 год.

В проґрамі зас радиме о нашым Макондо. Днес остатня - принаймні в тым кварталі! - бесіда з Адамом Голодиньскым з Бонарівкы. Бесідуєме напримір о тым, хто был серенчливый, то щастливо вернул з Талергофа, з Сибіра і...

Слуховиско – П. Мурянка – А Вісла дальше плыне – пятниця 20:00

Як выглядало Різдво очами малого Мурянкы? Якы велийны спомины найбарже запамятали ся в його голові? Слухайте наступного одтинка автобіоґрафіі Петра Тоханвского. Хоц в нас конец зимы в гнеснім одтинку закурит снігом.  ...

лем.шпорт

Днесь будеме переберати допінґ. Не особно в штудію. Але в проґрамі буде бісіда о допінґу. Якый є тот русиньскый? Тото, але і много далшого ся можете дізнати в нашій науковій діскузії –...

Проф. Миxал Балудяньскій в проґрамі “З лемківского арxіву” – четвер, 21.00 год.

Проф. Миxал Балудяньскій (1769 - 1849) - Русин з Пряшівской Руси, якій остал першым ректором Петерсбуржского Університету. На премєру „З лемківского архіву” запрашаме в четвер 5. марця 2015 р. о 21.00 год. Повториме...

Михаил Булґаков: О благах алкоголізма – четвер, 20.30 год.

„На засіданя перед выборами містьского комитета штації Н. член союза Микула пришов пяный до німоты. Маса робочіх кричала: „Тото є неприпустне!“ Но представитель містного одділіня Чекы выступив на обгайобу Микулы і пояснив,...

Вступне до контроли – четвер, 20.00 год.

Просто з Пряшова, Петро Медвідь, як в каждий четвер вечером, скоментує подіі звязаны з актуальныма справами з русиньской обшыри. По емісиі проґраму можете зазріти на наш порталь до части Погляды, жебы вернути...

Page 210 of 245 1 209 210 211 245