Заповіди проґрамів

Вшытко є фольком

Вшытко є фольком - Питя і гробы. В тій авдициі зрадиме што пєме коли нагриваме. Послухаме рeпоратжу Ярка Мазура про гробовы стражы, окрем того кус кельтицкой музыкы і дуже як на нашу...

Печатня – чытальня радия лем.фм.

Каждій рік в обшыри лемкознавства, лемківской-русиньской літературы, зъявляют ся тисячы друкуваных сторін. Хтоси-колиси вшыткы тоты рядкы букв записал, принимаючы як основу два принципы: - встановлений традицийом, столітями практыкуваний порядок запису букв, слів...

„Карпатска Русь”

Проґрам Карпатска Русь гнеска о 21:00, а в ним буде про: - сутуацию на Підкарпаскій Руси, - оціну позициі русиньского языка на Словациi през комiсию до справ національных меншын Європской Рады, - ювілей десятлітя Общества св. Йоана...

Св. Літурґія з Камюнкы.

В неділю 26 січня о год. 10.00 запрашаме до церкви св. Петра і Павла з Камюнкы.  Отец Франтішек Крайняк буде слижыти літурґію і выголосит проповід.  На фотографіі дівкы з ансамблю Барвінок співают до службы...

Page 229 of 235 1 228 229 230 235