Голосник

Łemkowie w obiektywie polskiego fotografa

Ośrodek Promocji i Kultury w Częstochowie „Gaude Mater” prezentuje wyjątkową wystawę artysty fotografa Krzysztofa Pierzgalskiego pt. Ślady/Wieś Jurajska.

Ekspozycja pokazuje dwie osobne serie. Wieś Jurajska jest reportażem i dokumentem o regionie. Składa się z 35 zdjęć, które zostały wybrane z więcej niż tysiąca fotografii zrobionych w przeciągu kilkunastu lat. Kolekcja jest zapisem etnograficznym życia gospodarzy zamieszkujących na obszarze gmin Janów, Niegowa, Olsztyn oraz Przyrów i ukazuje najbardziej tradycyjny obraz wsi, który coraz szybciej zanika.

Ślady to portretowy zapis Łemków i Polaków, historia i życie, które splotły się ze sobą ze względu na przymusowe wysiedlenia w latach 1945-1947. Seria obejmuje 30 fotografii z opisami życia danych osób. Zapisane historie mieszkańców Łemkowyny zostały zebrane przez autora w 2014 roku. Część z nich to Łemkowie, a część to Polacy, którzy zamieszkali w domach wygnanych ludzi. Projekt ten był wyróżniony w konkursie o nagrodę im. Pawła Strzeleckiego „Człowiek ponad granicami”, organizowanym przez Muzeum Emigracji w Gdyni w 2015 roku. Był on również opublikowany na portalu internetowym National Geographic Traveler.

Obydwa prezentowane tematy, choć tak różne, łączy szczególny klimat zdjęć, poczucie zatrzymania w kadrze tego, co mija, co się kończy, a użyta czarno-biała technika fotograficzna dodaje głębi przekazowi zobrazowanej treści.

Krzysztof Pierzgalski z zawodu jest biologiem. Zajmuje się fotografią reportażową, dokumentalną i przyrodniczą. Publikował m.in. w „National Geographic Polska”, magazynach „Foto”, „Poznaj świat”, „Podróże”, czy na portalach National Geographic Traveler oraz brytyjskim Life Force Magazine. Jest autorem dwóch indywidualnych wystaw o tematyce podróżniczo-etnograficznej. Dokumentował pasterskie kultury Mongołów, Ewenków, Kirgizów, andyjskich Indian, obrzędy weselne Hucułów czy obrzędy we wsiach-twierdzach na Kaukazie.

Wernisaż wystawy w ośrodku „Gaude Mater” odbywał się 7 lipca br.

Fot. na górze – Krzysztof Pierzgalski, materiały prasowe

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі