Голосник

Ruska Bursa na XX Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych

13 grudnia br. na terenie Opery Krakowskiej odbyło się jubileuszowe XX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, w którym brała udział także reprezentacja Stowarzyszenia Ruska Bursa. Organizowane ono było przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a gospodarzem wydarzenia był Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich była część konferencyjna, na którą zaproszono  ekspertów współpracujących z organizacjami pozarządowymi w Polsce. Tematyka wygłoszonych prelekcji dotyczyła różnic w działalności gospodarczej i działalności pożytku publicznego oraz zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, jakie będą wprowadzone od maja 2018 roku.

Podczas drugiej części Forum zostały rozdane nagrody Województwa Małopolskiego Kryształy Soli i Amicus Hominum. Wyróżnienia wręczali Marszałek Województwa Jacek Krupa i Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego Urszula Nowogórska. Nagrody Amicus Hominum przyznaje się osobom, które poświęcają swoje życie bezinteresownej pomocy innym ludziom. W tym roku Grand Prix otrzymała Maria Nowińska, 86-letnia lekarka z Krakowa. Natomiast główną nagrodę Kryształy Soli, którą przyznaje się dla wyjątkowych NGO, otrzymało Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu. W kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego zostało wyróżnione Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, które niejednokrotnie poruszało m.in. na łamach rocznika tematykę Łemków i historii Łemkowyny.

Pod koniec wydarzenia Marszałek wyraził szczere wyrazy podziękowania dla wszystkich organizacji pozarządowych stwierdzając, że są one „sercem społeczeństwa obywatelskiego” oraz „ważnym partnerem, z którym docenia wzajemną relację”. Podczas Forum poinformowano także, że na rok 2018 zarezerwowano w budżecie województwa ponad 27 mln złotych na współpracę z NGO w ramach 14 obszarów.

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі