Голосник

Ruska Bursa zrealizowała projekt wizyt studyjnych w Polsce i Islandii

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” miało przyjemność brać udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego Wizyt Studyjnych w ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ruska Bursa nawiązała współpracę partnerską ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Polskiej i Islandzkiej „Winda” w Reykjaviku, które jest prowadzone przez Polaków zamieszkujących Islandię.

Pierwsza wizyta odbyła się w dniach 19-22 listopada w Gorlicach. Zaproszeni goście z Islandii mieli okazję poznać siedzibę Ruskiej Bursy od środka, wysłuchać jej zawiłej historii i głębiej zrozumieć kulturę Łemków zamieszkujących południową Polskę. Ponadto podczas wizyty odwiedzono takie miejsca jak Skansen Przemysłu Naftowego w Gorlicach, Zagrodę Maziarską w Łosiu i Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Jak wiadomo, Gościom bardzo się spodobało w Gorlicach i na pewno będą chcieli wrócić w okolice Łemkowyny, aby poznać ten region jeszcze bardziej.

Druga wizyta studyjna odbyła się na Islandii w Reykjaviku, w dniach 26-29 listopada br. Wzięli w niej udział współpracownicy Ruskiej Bursy, a gościli na miejscu partnerzy ze Stowarzyszenia „Winda”. W ciągu 3 dni nie brakowało atrakcji. Uczestnicy zwiedzili szkołę podstawową w Kopavogur, w której znaczną część stanowią uczniowie polskiego pochodzenia. Pokazano w ten sposób w jaki sposób zachodzi integracja islandzkiego społeczeństwa z obcokrajowcami. Poza tym odwiedzono Skansen Árbæjarsafn i Muzeum Narodowe Islandii. Jeden dzień był poświęcony na wycieczkę po trasie tzw. „Golden Circle”. W ciągu dnia uczestnicy zobaczyli islandzkie gejzery, wodospady i dolinę ryftową. Ponadto w ramach wycieczki było zwiedzanie dawnego biskupstwa katolickiego i protestanckiego z czasów średniowiecza. Dla uczestników z Ruskiej Bursy ten czas był zdecydowanie za krótki i z pewnością w przyszłości zostanie nawiązana dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem „Winda”.

Zakończony projekt wizyt studyjnych w Polsce i na Islandii nie jest na pewno ostatnim tego typu działaniem Ruskiej Bursy. Jest planowane, aby w przyszłości do podobnych wymian kulturowych włączyć również młodzież łemkowską i młodzież islandzką polskiego pochodzenia.

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі