Голосник

Występ Teroczki upamiętniający 70-tą rocznicę akcji “Wisła”

Dużo siędziało  przy krynickiej parafii prawosławnej w piątek, 28 lipca. Tego dnia, jak co roku, kryniccy parafianie, obchodzili pamięć patrona swojej cerkwi, św. Włodzimierza Wielkiego. Najpierw odprawiono Mszę Świętą, w której wzięli udział liczni goście. Na końcu Mszy Świętej biskup Paisjusz wręczył panu Piotrowi Trochanowskiemu dyplom gratulacyjny z okazji 70-tej rocznicy jego urodzin. Po mszy świętej wszyscy obecni zostali zaproszeni na obiad i nie tylko.

A nie tylko, ponieważ w tym roku dla gości została przygotowana część artystyczna. Młodzieżowy zespół „Teroczka” działający przy Ruskiej Bursie w Gorlicach, zaprezentował się na krynickim kiermaszu, ale z trochę innym repertuarem niż zwykle. Z okazji 70-tej rocznicy akcji „Wisła” kierownik zespołu, Andrzej Trochanowski, postanowił zaprezentować program związany właśnie z tym tematem. Młodzież czytała wybrane fragmenty wspomnień ludzi, którzy w 1947 roku zostali brutalnie wygnani ze swej rodzimej ziem. W czasie czytania kapela cicho przygrywała nastrojowe melodie. Prezentacja wspomnień przeplatana była pieśniami patriotycznymi, np. „Lemkowyno, Lemkowyno” czy „Tiażko żyty na czużyni” („Ciężko żyć na obczyźnie”). Występ wprowadził obecnych w atmosferę zamyślenia, pozwolił wrócić myślami do tamtych czasów. Na koniec młodzież, już bez akompaniamentu, zaśpiewała pieśń „Hory naszy” („Nasze góry”), a następnie Andrzej Trochanowski podziękował osobom, które zgodziły się opowiedzieć o swojej-naszej doli: p. Paraskiewi Brejan, p. Marii Ciuryk, p. Annie Kosowskiej, p. Marii Honczaryk, p. Annie Horbal, p. Marii Grycz, p. Melanii Klinkowkskiej i p. Piotrowi Bunernakowi.

Teroczka po raz pierwszy zaprezentowała taki repertuar. Pierwszy, ale nie ostatni. Już niedługo, bo 4 sierpnia, na Łemkowskiej Watrze na Obczyźnie zespół znowu wystąpi z takim programem. Kto tylko ma możliwość i chęci – zapraszamy!

fot. Maria Kaniuk

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі