Голосник

“Łemkowskie wspomnienia” w Opolu

Od najbliższego piątku, 16 czerwca 2017 roku w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu będzie można zobaczyć wystawę pt. Łemkowskie wspomnienia. Ta fotograficzna wystawa jest jednym z efektów wieloletnich badań nad społecznością Łemków, które prowadził Antoni Kroh – etnograf, literat, tłumacz, a przy tym przyjaciel Łemków. W Muzeum A. Kroh zadebiutuje jako autor prac fotograficznych.

Wernisaż wystawy, który rozpocznie się o godz. 17.00, uświetni występ zespołu śpiewu tradycyjnego «Niezłe ziółka», a po nim odbędzie się spotkanie z Antonim Krohem, połączone z promocją jego najnowszej książki pt. Za tamtą górą. Łemkowskie wspomnienia. Pisarz jest laureatem wielu licznych nagród, w tym: nagrody im. Romana Reinfussa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce, nagrody im. Księdza Józefa Tischnera, a w maju tego roku otrzymał Nagrodę Historyczną Polityki w kategorii pamiętników i wspomnień za swoją ostatnią książkę. Książka znalazła się wśród 66 wydawnictw zgłoszonych do Nagrody Literackiej Europy Środkowej ANGELUS.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі