Голосник

Magurycz na Łemkowynie

Stowarzyszenie Magurycz od niemal trzydziestu lat zajmuje się ochroną przed zatraceniem rozmaitych elementów sztuki sepulkralnej (cmentarze, przydrożne krzyże, kapliczki i inne). Nowy sezon prac remontowo-konserwatorskich rozpoczyna w tym roku od Łemkowyny.

W dniach od 15. do 18. czerwca Magurycz będzie remontował i przywracał blask trzem przydrożnym krzyżom w Blechnarce. Żeby mogło do tego dojść, konieczne są jednak ręce do pracy. Wszyscy chętni, którzy chcą podjąć się takiej wolontariackiej pracy, jak i Ci, którym leży na sercu łemkowskie dziedzictwo, proszeni są o dołączenie do akcji. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg oraz cały niezbędny do remontu sprzęt. Wolontariusze będą potrzebować jedynie chęci do działania.

Dzięki Maguryczowi zachowanych przed zniszczeniem i straceniem zostały dziesiątki łemkowskich cmentarzy, setki krzyży i nagrobków, które dzięki przeprowadzonej konserwacji będą mogły przez kolejne lata świadczyć o żyjącej w tych miejscach wspólnocie łemkowskiej. Obszar działań Magurycza to nie tylko Łemkowyna, ale również cała południowo-wschodnia Polska, Ukraina i inne państwa. Remontowane są cmentarze i nagrobki bez względu na konfesję pochowanych na nich osób.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na facebooku.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі