Голосник

«Народово-реліґійны квестиі в Малопольщы в роках 1918-1939» – конференция

В найблизшу суботу, 17. жолтня/окробта, в Мычковцях – попри ІХ Екуменічных Стрічах – буде проходила наукова сесия під назвом «Народово-реліґійны квестиі в Малопольщы в роках 1918-1939».

В проґрамі конференциі находят ся выступліня:

  • Віроісповіданя і обряды етнічных ґруп в Малопольщы меджевоєнного періодуо. проф. Станіслав Набиванєц, Ряшівскій Університет,
  • Соспільно-народовы і реліґійны проблемы в реляциях львівскых митрополитів архієпископів Юзефа Більчевского і Андрия Шептыцкого – о. проф. Юзеф Волчаньскій, Папскій Університет Яна Павла ІІ з Кракова,
  • Польскокатолицкій Костел в Малопольщы меджевоєнного періодуо. Анджей Пастушек, парафія польскокатолицкого костелела в Бажанівці,
  • Ромска соспільніст на польско-словацкым пограничы в меджевоєнным періодідр Петер Кудрац, ведучий Стоваришыня Ром Подскалькі зо Словациі
  • Народины і розвиток украіньского нацийоналізмуАртур Брожыняк, Інститут Нацийональной Памяти,
  • Теперішніст в Бєщадах, значыт о спілістнуваню на культуровым пограничыАнджей Потоцкій.

Окрем конференциі, в проґрамі ІХ Екуменічных Стіч сут іщы богослужыня і концерт ґрупы Романе Анєля зо Словациі. Початок о 9.00 год. Орґанізаторам Стріч єст Выпочынково-Регабілітацийний Осередок в Мычковцях і Католицкє Стоваришыня Civitas Christiana Округ в Ряшові.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі