Голосник

Obrady Światowego Forum Rusińskiej Młodzieży

Podczas Światowego Kongresu Rusinów w Osijeku, w piątek, 30 czerwca, odbyło się posiedzenie Światowego Forum Rusińskiej Młodzieży – młodzieżowej platformy, do której przynależy młodzież i organizacje, których członkowie mają do 35 lat. Delegaci rusińskiej młodzieży podsumowali swoją aktywność za dwa ostatnie lata, tj. od czasu wybrania w Devi (Rumunia) aktualnej Światowej Rady Rusińskiej Młodzieży. Na posiedzeniu zostali wybrani nowi członkowie ŚRRM, której przez następne dwa lata będzie przewodniczyć Svetlana Muresan z Rumunii.

XIV Światowy Kongres Rusinów w Osijeku będzie kontynuował swoje prace także i dziś (01.07.2017). W czasie dzisiejszych posiedzeń zostanie wybrana nowa Światowa Rada Rusinów.

 

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі