Голосник

Ондавка приєднать ся до Бехерова або Вышньой Полянкы

Міністерство внутрішніых справ Словацькой републікы рахує з тым, же по найблзшых парламентных выборах, котры будуть проходити на Словакії слідуючій рік, дійде і до приєднаня нефункчного села Ондавка в окресі Бардейов ку другому селу.

Приєднати бы ся мала Ондавка, як інформовала пресова аґентура TASR, до Бехерова або Вышньой Полянкы. Аґентурі то потвердило пресове одділіня Міністерства внутрішніх справ. Село не має ани старосту, ани жадного сельского депутата по двох неуспішных выборах.

Ондавка буде мати первенство

Приєднаня нефункчного села до іншого села є складный процес. Ондавка буде першым селом, на котрім ся тот процес буде реалізовати. Є потрібне ку ньому забезпечіти множество документів, зробити множество кроків. З приєднаньом Ондавкы ку сусідньому селу є повязана і теріторіална зміна, котра ся не може зробити в часі од дня выголошіня выборів до Народной рады Словацькой републікы аж до їх выконаня.

Выголошіня выборів до парламенту бы мало быти в осени того року. Выборы бы ся пак мали одбыти кінцьом фебруара або зачатком марца 2020-го року. Зато є правдоподобным, же Ондавка ся приєднать до єдного із споминаных двох сел аж по парламентных выборах.

Процес приєднаня нефункчного села ся спустив по двох неуспішных выборах до самосправы села. Окресный уряд в Пряшові на основі того скликав публічну громаду жытелів, на котрій могли выразити свій погляд на приєднаня.

Згоду мусить дати і сусіднє село

Далшым кроком, як інформовало пресове одділіня міністерства, буде подля закона вызва Окресного уряду в Бардейові сусідньому селу, жебы забезпечіти згоду з приєднаньом. Є на окреснім уряді, по оцініню вшыткых рішучіх аспектів, котре село вызве як перше, жебы забезпечіти згоду з приєднаньом нефункнчого села.

Покля Бехерів не буде згодный з приєднаньом Ондавкы, ословлена буде Вышня Полянка. Того часу є одкрыта можливость обидвох сусідніх сел.

Сусіднє село на себе возьме і довг Ондавкы

Село Ондавка має довг, банковый рахунок є заблокованый екзекутором, і подля Закона о сельскім зряджіню возьме сусіднє село, покля ся до нього Ондавка приєднать, довг на себе. Міністерство внутрішніх справ може дати єдноразову фінанчну дотацію на підпору выконованя самосправы села. Дотація дає ся аж по приєднаню нефункчного села.

Як інформовав резорт внутрішніх справ, село може пожадати о фінанції до 60-ох днів од здобытя платности наряджіня влады, котрым ся вырішыло о приєднаню. Сума, котру міністерство дасть, буде залежати од кількости жытелів села, але і од великости теріторії по приєднаню нефункчного села, а так само і од великости довгу, котрый на село перешов.

В Ондавці мали знова проходити 21-го септембра доповнюючі выборы, но не будуть. На посаду старосты ани депутата сельского заступительства ся знова нихто не приголосив.

Приєднати ся можуть на основі новелы закона

Ондавка ся буде годна приєднати до сусіднього села на основі новелы Закона о сельскім зряджіню, котра была схвалена парламентом зачатком 2018-го року. Новелу, котров держава хотіла рішыти проблематіку нефункчных сел, іщі перед голосованьом в парламенті крітіковав Округлый стіл Русинів Словеньска.

Тот звернув увагу уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласла Буковского, же передкладана новела має много недостатків, котры можуть неґатівно впливати на народностны меншыны.

Новела велнаприклад не ґарантовала, же в припаді нефункчного села, в котрім жыє народностна меншына і має там свої языковы права, буде тото село приєднане ку найблизшому селу, в котрім жыє тота сама меншына з языковыма правами. Ґаранція того была потрібна, жебы мале нефункчне село о статус народностно села не пришло. То бы ся могло стати, кебы было приєднане до словацького села. Покля бы в такій формі перешов закон, значіло бы то далшый асімілашный елемент.

По апелаціях Округлого стола Русинів Словеньска депутаты Most-Híd припомінковали новелу, о котрій мав парламент голосовати і забезпечіли, же закон перешов у верзії, котра в припаді приєднаня нефункчного села смотрить і на охорону меншын і меншыновых языків. Подля тых прінціпів выберать ся село, ко котрому нефункчне село буде приєднане.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі